У віснику розглядаються актуальні проблеми сучасного мовознавства
та літературознавства на широкому матеріалі української, російської та інших мов
і літератур.
Для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами філології.
Вісник є фаховим виданням у галузі філологічних наук
(наказ МОН України №747 від 13.07.2015)

Опубліковано: 2017-12-12

Весь випуск

Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури

Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту

Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту

Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних та ін. сфер «художнього буття» персонажу

Художня проза у дзеркалі наративних стратегій

Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору

Актуальні проблеми сучасної лінгвістики

Рецензії