Пошук нових структурно-змістових способів організації жанрової форми сонета для вираження трагічного світовідчуття

  • Виктория Анатольевна Иваненко Киевский национальный лингвистический университет
Ключові слова: жанрова форма, строфіка, строфа, цілісна єдність тексту, змістовний і структурний аспекти, адаптаційні можливості, перверсія

Анотація

Досліджено можливості строфічної організації поетичного тексту в передачі емоційно забарвленого змісту. Канонічна форма сонета в творчості англійських поетів періоду першої світової війни зазнає перетворення в змістовному і структурному аспектах. Стверджується важлива роль художнього прийому перверсії в реалізації цілісної єдності віршованого тексту. Англійська «окопна поезія» виступає в якості ілюстрації адаптаційних можливостей змістовної, архітектонічної і композиційної складових канонічних поетичних форм.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Виктория Анатольевна Иваненко, Киевский национальный лингвистический университет

кандидат филологических наук, доцент кафедры теории
и истории мировой литературы имени профессора В. И. Фесенко

Посилання

1. Ионкис Г. Э. Английская поэзия ХХ века (1917–1945) : учеб. пособие для пед. ин-тов / Г. Э. Ионкис. – М. : Высшая школа, 1980. – 200 с.

2. Камышников Р. В. Рецептивная эстетика в качестве инструмента анализа произведений британских поэтов первой мировой войны / Р. В. Камышников, Е. В. Чалая // Вісник СевНТУ. Серія : Філософія. – 2012. – Вип. 126. – С. 118–121.

3. Николаева С. В. Структура стихотворного текста в аспекте герменевтической теории интерпретации (на материале английского сонета XVI– XIX вв.) : автореф. дис. … канд. филол. наук / С. В. Николаева. – Ростов-на-Дону, 2012. – 22 с.

4. Останкович А. В. Сонет как гармонически универсальная самоорганизующаяся система / А. В. Останкович // Вопросы филологии. – 2008. – № 1. – С. 90–98.

5. Свердлов М. Между Никой и Беллоной : война жанров и тема войны в английской поэзии XVIII – XX веков / М. Свердлов // Английская литература от XIX века к XX, от XX к XIX : проблема взаимодействия литературных эпох. – М. : ИМЛИ РАН, 2009. – С. 197–249.

6. Cruttwell P. The English sonnet / P. Cruttwell. – London : Longmans, Green & Co., 1966. – 56 p.

7. Sonnets of World War I [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sonnets.org/wwi.htm#101. – Дата доступа: 12.08.2016.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Иваненко, В. (2017). Пошук нових структурно-змістових способів організації жанрової форми сонета для вираження трагічного світовідчуття. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 141-145. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9110
Номер
Розділ
Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту