Інтертекстуальна парадигма новелістики Наталени Королевої

  • Ольга Ярославівна Фірман Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: інтертекстуальність, модернізм, новела, ремінісценція, християнська традиція

Анотація

У статті досліджується новелістика Наталени Королевої крізь призму інтертекстуальності, зокрема простежуються інтертекстуальні зв’язки з культурним і духовним контекстом Святого Письма, шляхи модернізації новелістичного жанру через актуалізацію міжлітературної взаємодії і трансформацію християнських ремінісценцій, що урізноманітнило й увиразнило стильові, формально-змістові, структурні параметри модерністської новели Наталени Королевої.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Ярославівна Фірман, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

аспірант кафедри теорії та методики української і світової
літератури

Посилання

1. Баган О. Неоромантизм. Неокатолицизм. Неоконсерватизм (Творчість Наталени Королеви в ідейно-естетичному контексті доби) / О. Баган // Королева Н. Без коріння. Во дні они. Quid est veritas? [Текст] : повість, роман, новели, оповідання, спогади. – Дрогобич, 2007. – С. 665–669.

2. Дунай П. Євангельська інтертекстуальність короткої прози Наталени Королевої (оповідання «На морі Гилилейськім») / П. Дунай // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. – С. 186–190.

3. Королева Н. Без коріння. Во дні они. Quid est veritas? [Текст] : повість, роман, новели, оповідання, спогади. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 668 с.

4. Нямцу А. Літературні архетипи у світовому літературному контексті / А. Нямцу // Sacrum і Біблія в українській літературі / [за ред. І. Набитовича]. – Lublin: Ingvarr, 2008. – С. 49–60.

5. Поліщук Я. Роман як християнська легенда (Quid est veritas? Наталени Королевої) / Я. Поліщук // Слово і час. – 2010. – № 10. – С. 11–17.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Фірман, О. (2017). Інтертекстуальна парадигма новелістики Наталени Королевої. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 281-285. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9235
Номер
Розділ
Художня проза у дзеркалі наративних стратегій