Герої О. І. Купріна у ситуації «порядку з хаосу»

  • Наталья Васильевна Абабина Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Ключові слова: синергетика, нелінійна система, порядок, хаос, самоорганізація

Анотація

Синергетичні дослідження взаємодії порядку і хаосу показують, що в нелінійному середовищі коливання ведуть до точок біфуркації, які дають можливість формувати режим стійкості, тобто порядку.

Письменник О.І. Купрін, який гостро відчув коливальні процеси кінця ХІХ – початку ХХ століття, знаходився у пошуку нових форм відображення нестабільного світу. У стані «нестійкості» знаходились і герої його творів. У роботі зазначається, що не всі з них здатні «перенастроїтись». Драматичні і трагічні колізії хаосу наражають їх на нескінченне «ходіння по колу» чи повернення у вихідну точку самоорганізації.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталья Васильевна Абабина, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной литературы

Посилання

1. Бранский В. Г. Синергетическая философия истории / В. П. Бранский, С. Д. Пожарский. СПб, 2009. – Режим доступа: http://philosophy.spbu.ru/bransky/sinergetics_philosophy_of_history

2. Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и образовании : [монография] / В.Г. Буданов. – М. : ЛКИ, 2009. − 240 с. – Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/uploads/2013/08/budanov_2908.pdf

3. Куприн А. И. Собрание сочинений: в 9-ти т. / А. И. Куприн / [вступ. статья Ф. И. Кулешова. Примечания И. А. Питляр]. − Т. 1. − М. : Худож. лит., 1971. − 511 с.

4. Куприн А. И. Собрание сочинений: в 9-ти т. / А. И. Куприн / [вступ. статья Ф. И. Кулешова. Примечания И. А. Питляр]. − Т. 3. − М. : Худож. лит., 1971. − 494 с.

5. Ласло Э. Век бифуркации: постижение изменяющегося мира / Э. Ласло // Путь. − № 1. – Амстердам, 1995. – Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/evolutionism/vek-bifurkacii-laszlo/

6. Силантьева В.И. Литература и живопись в контексте компаративистики : Писатели и художники периодов эстетической переориентации: [монография] / В.И. Силантьева. – Одесса : Астропринт, 2015. – 336 с.

7. Топольски Е. Дискуссии о применении теории хаоса к истории / Е. Топольски // Исторические записки. − Т. 2 .− М., 1999. − С. 88−99.

8. Фоменко В. Синергетика и процессы развития социальных систем / В. Фоменко. – Израиль, 2005. – Режим доступа:http://www.elektron2000.com/fomenko_0014.html
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Абабина, Н. (2017). Герої О. І. Купріна у ситуації «порядку з хаосу». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 172-175. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9122
Номер
Розділ
Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних та ін. сфер «художнього буття» персонажу