Про зв’язок лінгвофольклористики з різними науковими дисциплінами

  • Руслан Леонідович Сердега Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: лінгвофольклористика, гуманітарні науки, лінгвістика, мовознавчі науки, фольклористика, літературознавство, суспільствознавчі науки, історія народу, природознавчі науки

Анотація

У статті йдеться про відносно нову в україністиці галузь філологічного знання. Ця галузь вивчає мову фольклору. Завдяки влучно запропонованому О. Т. Хроленком термінові, її назвали лінгвофольклористикою. В статті ми намагаємося окреслити зв’язки лінгвофольклористики з різними науковими і навчальними дисциплінами (філологічними, суспільствознавчими і навіть природознавчими), наголошуємо на її міждисциплінарному статусі. Подальші перспективи нашого дослідження вбачаємо в підготовці навчального видання, яке б окреслило специфіку лінгвофольклористики як наукової та навчальної дисципліни і продемонструвало її зв’язки з різними галузями знання.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Руслан Леонідович Сердега, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
мови

Посилання

1. Беценко Т. Лінгвофольклористика в парадигмі сучасної філологічної науки / Тетяна Беценко // Образне слово Луганщини: матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. ім. Віктора Ужченка (29 квітня 2016 р., Старобільськ). — Вип. 15.— Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2016. — С. 41–52.

2. Вовк М. Фольклористика у класичних університетах України (ХІХ-початок ХХІ ст.): словник термінів / Мирослава Вовк. — К. : ІПООД НАПН України, 2014. — 63 с.

3. Хроленко А. Т. Введение в лингвофольклористику: учебн. пособие / А. Т. Хроленко. — М. : Флинта : Наука, 2010. — 210 с.

4. Хроленко А. Т. Проблемы лингвофольклористики: К вопросу о комплексном подходе к изучению языка фольклора / А. Т. Хроленко // Очерки по стилистике русского языка. — Вып. 1. — Курск, 1974. — С. 9–23.

5. Хроленко А. Т. Что такое лингвофольклористика? / А. Т. Хроленко // Русская речь. — 1974. — № 1. — С. 36–41.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Сердега, Р. (2017). Про зв’язок лінгвофольклористики з різними науковими дисциплінами. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 374-377. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9350
Номер
Розділ
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)