Гра зі «смертю» в романі І. Мак’юена «Амстердам»

  • Наталя Петрівна Гура Запорізький національний технічний університет
  • Людмила Ігорівна Іваніків Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: мотив, лейтмотив, смерть, постмодернізм, гра, евтаназія

Анотація

Стаття присвячена дослідженню мотиву смерті в романі  Ієна Мак’юена «Амстердам». Аналізуючи занепад ідеалізму та моральної деградації суспільства на межі століть, британський письменник звертається до  таких основних категорій буття, як життя та смерть. Саме смерть стала лейтмотивом усього роману та невід'ємною частиною його поетики.  Автор витончено та вміло препарує людську сутність, виставляючи напоказ вади, недоліки та ниці інстинкти. Значну увагу приділено трансформації лейтмотиву роману: під впливом постмодерної естетики смерть перетворюється спочатку в евтаназію, яка потім виявляється подвійним вбивством.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Наталя Петрівна Гура, Запорізький національний технічний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу

Людмила Ігорівна Іваніків, Запорізький національний технічний університет
студентка  5  курсу  гуманітарного  факультету

Посилання

1. Веденкова Е. С. Темпоральный дискурс в романе И. Макьюэна «Дитя во времени» : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.03 / Е. С. Веденкова. – Воронеж, 2012. – 24 с.

2. Евтушенко Н. Ю. Метафизика и литература: художественная проза Ю. Мамлеева в контексте философского опыта писателя / Н. Ю. Евтушенко. –Вестник Ставропольского государственного университета. – Вып. 60 (1). – 2009. – 184 с. – С. 59–63.

3. Залєсова-Докторова Л. Дуэль в конце xx века / Л. Залєсова-Докторова // Звезда. – 1999. – № 5. – С. 233–235.

4. Касаткина Е. Н. JOHN BULL вздремнул, или "FIN DE SIECLE" по-английски. Британская литература 90-х годов ХХ века / Е. Н. Касаткина // Новый мир. – 2000. – № 8. – С. 195–200.

5. Красильников Р. Л. Типология танатологических мотивов в литературе / Р. Л. Красильников. – Филологические науки. – 2009. – № 6. – С. 11–20.

6. Куриленко І. А. Трансформація феномену гри в дискурсі постмодернізму / І. А. Куриленко // Культура України. Серія : Культурологія. – 2015. – Вип. 49. – С. 41–50.

7. Меншій А. Художня інтерпретація мотиву смерті у прозі Михайла Коцюбинського та Антона Крушельницького: досвід пограниччя / А.Меншій // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. 60, ч. 2. – С. 250–261.

8. Суковатая В. А. Антропология смерти как другого в визуальных политиках постмодерна / В. А. Суковатая // Общественные науки и современность. – 2006. – № 4. – С. 166–176.

9. Шанина Ю. А. Экзистенциальная проблематика в романе И. Макьюэна «Амстердам» // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искус-ствоведения и культурологии : сборник статей по материалам XXX международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013. – № 11 (30). – С. 207–213.

10. Эко У. Отсутствующая структура: введение в семиологию [пер. с ит. В. Резник, А. Погоняйло] / Умберто Эко. – СПб. : Симпозиум, 2004. – 538 с.

11. McEwan I. Amsterdam / І. McEwan. – New York : Anchor Books Edition, 1999. – 193 p.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Гура, Н., & Іваніків, Л. (2017). Гра зі «смертю» в романі І. Мак’юена «Амстердам». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 190-193. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9216
Номер
Розділ
Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту