Мотивна структура новелістики Григора Тютюнника (до 85-річчя від дня народження)

  • Ніна Іванівна Гноєва Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: мотив, самотність, відчуження, незахищеність, характер

Анотація

У статті визначені провідні концепти новелістики Григора Тютюнника – любов і біль. Особлива увага приділена аналізу специфіки художньої реалізації мотивів самотності, відчуження, соціальної та екзистенційної незахищеності людини, розкриттю рис світовідчуття персонажів, психологічної глибини характерів у новелах «Нюра», «Смерть кавалера», «Медаль». Розглянута драма «маленької» людини, втрата її автентичності, моральна деформація особи у складних соціальних обставинах. Схарактеризовано образ дивака в новелі «Дикий».

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ніна Іванівна Гноєва, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури

Посилання

1. Вічна загадка любові: Літ. спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письменника. – К.: Рад. письменник, 1988. – 495 с.

2. Григір Тютюнник. Нові дослідження і матеріали: науковий збірник до 80-річчя від дня народження Григора Тютюнника. – Луганськ: Ноулідж, 2012. – 388 с.

3. Захарчук І. Проекція дивака у творчості Григора Тютюнника / І. Захарчук // Дивослово. – 1998. – № 10. – С. 9–12.

4. Мовчан Р. Григір Тютюнник – знакова постать в українській культурі чи естетичний феномен? / Р. Мовчан // Слово і час. – 2005. – № 7. – С. 23–27.

5. Мовчан Р. Мотив відчуження особистості в творчості Григора Тютюнника / Р. Мовчан // Третій Міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. – Х.: Око, 1996. – С. 150–154.

6. Мороз Л. Григір Тютюнник: нарис життя і творчості / Л. Мороз. – К.: Дніпро, 1991. – 205 с.

7. Неживий О. Григір Тютюнник: Текстологічна та джерелознавча проблема життя і творчості: Монографія / О. Неживий. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 272 с.

8. Поговорити б, Григір, треба: До 70-річчя з дня народження Григора Тютюнника. Спогади. Літературна спадщина: перші оповідання / упоряд. В. М. Шевелєв, Л. А. Шевелєва. – Х.: ХНУ, Видавничий центр, 2001. – 176 с.

9. Тульчинська Н. М. Своєрідність художнього вираження психологізму у творчості Григора Тютюнника: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.01 «Українська література» / Н. М. Тульчинська. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.

10. Тютюнник Г. Твори. Книга 1: Оповідання. – К.: Молодь, 1984. – 328 с.

11. Тютюнник Г. Твори. Книга 2: Повісті. – К.: Молодь, 1985. – 327 с.

12. Шевченко А. Талант любові. Життєвий і творчий шлях Григора Тютюнника / А. Шевченко // Тютюнник Г. М. Твори. Книга 2: Повісті. – К., 1985. – С. 314–327.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Гноєва, Н. (2017). Мотивна структура новелістики Григора Тютюнника (до 85-річчя від дня народження). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 293-297. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9331
Номер
Розділ
Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору