Авто/біографічний дискурс роману «Мрець у Дептфорді» Е. Берджесса

  • Анна Павловна Бусел Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Ключові слова: авто/біографічний дискурс, біографічний роман, автобіографія, авторський суб'єктивізм

Анотація

У статті розглядається специфіка авто/біографічного простору роману «Мрець у Дептфорді» Е. Берджесса. Підкреслюється, що виразний авторський суб'єктивізм вплинув на проблематику, образи і своєрідність сюжетно-композиційної організації біографічного роману «Мрець у Дептфорді». У тексті відбувається взаємонакладання двох дискурсів – життя і творчості як автора, так і головного героя роману. У якості ідейної основи для написання роману нарівні з біографічними фактами використовуються художні тексти К. Марло, а сам роман дає можливість інтерпретувати життя і творчість не тільки головного героя, але і його автора – Е. Берджесса. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анна Павловна Бусел, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры истории зарубежной литературы и классической филологии

Посилання

1. Берджесс Э. Мертвец в Дептфорде : [роман] / Энтони Берджесс ; [пер. с англ. Л. Иотковской]. – М. : АСТ, 2015. – 384 с.

2. Джойс Дж. Улисс : [роман] / Джеймс Джойс ; [пер. с англ. С. Хоружего]. – М. : Эксмо, 2011. – 928 с.

3. Auto/biography in Canada : critical directions / ed. J. Rak. – Waterloo : Wilfrid Laurier University Press, 2005. – 264 p.

4. Biofictions: The Rewritiong of Romantic Lives in Contemporary Fiction and Drama / [eds. M. Middeke and W. Huber]. – Columbia : Camden House, 1999. – 229 p.

5. Burgess A. Little Wilson and Big God / Anthony Burgess. – London : Heinemann, 1987. – 460.

6. Burgess А. You’ve Had Your Time / Anthony Burgess. – N. Y. : Grove Weidenfeld, 1991. – 403 p.

7. Conversations with Anthony Burgess / [ed. E. G. Ingersoll, M. C. Ingersoll]. – Jackson : University Press of Mississippi, 2008. – 190 p.

8. Encyclopedia of Life Writin: Autobiographical and Biographical Forms / [ed. M. Jolly] : 2 vols. Vol. 1. – London and Chicago : Fitzroy Dearborn, 2002. – P. 86–87.

9. Haffen A. Anthony Burgess’s fictional biographies: Romantic sympathy, tradition-oriented modernism, postmodern vampirism? / Aude Haffen // Anthony Burgess and modernity / [ed. A. R. Roughley]. – Manchester ; N. Y. : Manchester University Press, 2008. – P. 131–146.

10. Marcus L. Auto/biographical Discourse. Theory. Criticism. Practice / Laura Marcus. – Manchester : Manchester University Press, 1994. – 332 p.

11. Rajan T. Autonarration and Genotext in Mary Hays “Memoirs of Emma Courtney” / Tillotama Rajan // Studies in Romanticism. – 1993. – № 32 (2). – P. 149–176.

12. Saunders М. Self Impression: Life-Writing, Autobiografiction and the Forms of Modern Literature / М. Saunders. – Oxford : Oxford University Press, 2010. – 563 p.

13. Shakespeare W. Much ado about nothing [Електронний ресурс] / William Shakespeare. – Режим доступу : www.etext.lib.virginia.edu.

14. Tönnies M. Radicalising Postmodern Biofictions: British Fictional Autobiography of the Twenty-First Century / Merle Tönnies // Fiction and Autobiography: Modes and Models of Interaction. – Salzburg Studies in English Literature and Culture, Vol 3 ; [ed. Sabine Coelsch-Foisner and Wolfgang Görtschacher]. – Frankfurt : Peter Lang, 2006. – P. 305–514.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Бусел, А. (2017). Авто/біографічний дискурс роману «Мрець у Дептфорді» Е. Берджесса. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 217-220. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9222
Номер
Розділ
Художня проза у дзеркалі наративних стратегій