Мета та сфера діяльності

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія», є фаховим виданням в галузі філологічних наук (спеціальність  035 Філологія), Категорія "Б" (Наказ Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р.)

Засноване у 1965 році.

Засновник і видавник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Призначений для науковців, аспірантів, докторантів, студентів філологічного напрямку та всіх, хто цікавиться проблемами філології.

Видання зареєстроване у Міжнародному центрі ISSN – ISSN 2227-1864

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21559-11459Р від 20.08.2015

Періодичність видання — 2 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська. Анотації українською, англійською мовами.

Всі статті проходять подвійне сліпе рецензування.

Мета та завдання наукового видання «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Філологія»:
– сприяти розвитку вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір;
– створювати простір якісної публічної комунікації вчених, донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот;
– сприяти формуванню новітніх методик літературознавчих та мовознавчих досліджень.