Мотив «ennui de vivre» у поезії П. Верлена та І. Анненського: компаративний аспект

  • Анастасія Дмитрівна Онопрієнко Херсонський державний університет
Ключові слова: імпресіоністична поетика, мотив «ennui de vivre», ліричне «я», декаданс

Анотація

У статті розглядається специфіка мотиву «туги життя» («ennui de vivre») у поезії П. Верлена та І. Анненського. Приділяється увага художнім засобам реалізації даного мотиву на формальному та змістовому рівнях творів. З’ясовується механізм функціонування мотиву «ennui de vivre» у межах імпресіоністичної поетики П. Верлена та І. Анненського. На підставі аналізу поетичних текстів французького та російського авторів у компаративному аспекті зроблено висновки про особливості впливу поетики П. Верлена на творчість І. Анненського, виявлено типологічні збіги та розбіжності у функціонуванні досліджуваного мотиву.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анастасія Дмитрівна Онопрієнко, Херсонський державний університет
аспірант загальноуніверситетської кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова

Посилання

1. Анненский И. Избранное [Електронний ресурс] / И. Анненский – Режим доступу до ресурсу: http://www.litmir.co/bd/?b=104984.

2. Ашимбаева Н. Сердце как образ лирики Анненского / Н. Ашимбаева // Иннокентий Анненский и русская культура ХХ века. Сборник научных трудов / Н. Ашимбаева. – Спб: АО Арсис, 1996. – С. 95–104.

3. Верлен П. Стихотворения. Т. 1 / П. Верлен. – Спб: «Наука», 2014. – 775 с.

4. Горький М. Поль Верлен и декаденты [Електронний ресурс] / М. Горький // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 23. – М.: 1953. – Режим доступу до ресурсу: http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/articles/article-308.htm.

5. Колобаева Л. А. Русский символизм / Л. А. Колобаева. – М.: Изд-во Моск. у-та, 2000. – 296 c.

6. Косиков Г. К. Два пути французского постромантизма: Символисты и Лотреамон / Г. К. Косиков // Поэзия французского символизма. Лотреамон. Песни Мальдорора. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – С. 5–62.

7. Кривулин В. Болезнь как фактор поэтики Анненского / В. Кривулин // Иннокентий Анненский и русская культура ХХ века. Сборник научных трудов / В. Кривулин. – Спб: АО Арсис, 1996. – С. 105–109.

8. Лотман М., Минц З. Предшественники модернизма в русской поэзии: В. Соловьев и И. Анненский / М. Лотман, З. Минц // Статьи о русской и советской поэзии / М. Лотман, З. Минц. – Таллинн: Ээсти Раамат, 1989. – С. 21–41.

9. Обломиевский Д. Французский символизм / Д. Обломиевский. – М.: Наука, 1973. – 303 с.

10. Пурин А. Недоумение и тоска / А. Пурин // Иннокентий Анненский и русская культура ХХ века. Сборник научных трудов / А. Пурин. – Спб: АО Арсис, 1996. – С. 118–129.

11. Файн С. Поль Верлен и поэзия русского символизма (И. Анненский, В. Брюсов, Ф. Сологуб): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. ВАК РФ 10.01.01 / Файн С. – М.: 1994. – 24 с.

12. Verlaine P. Poèmes saturniens [Електронний ресурс] / P. Verlaine – Режим доступу до ресурсу: http://www.florilege.free.fr/verlaine/poemes_saturniens.html.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Онопрієнко, А. (2017). Мотив «ennui de vivre» у поезії П. Верлена та І. Анненського: компаративний аспект. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 84-88. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9011
Номер
Розділ
Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту