Малярські імпресії у творчості Олександра Олеся та європейських символістів

  • Ігор Миколайович Цуркан Херсонський державний університет
Ключові слова: символізм, образ, природа, символ, знак, мотив, душа

Анотація

У статті досліджено роль Олександра Олеся у процесі становлення модернізму. Миттєві почуття та асоціації створюють в уяві візії, що презентують синтез життя і магічний вплив на настрій митця. Проаналізовано світ природи, що не ототожнюється зі світом реальним, а залишається тільки світом романтичним, набуваючи у своєму вираженні певних імпресіоністичних рис з кольористими крайобразами. Завдяки застосуванню символістських поетичних засобів передаються неповторний світ та імпульсивні спалахи розбурханої душі Олександра Олеся та європейських символістів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ігор Миколайович Цуркан, Херсонський державний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних
комунікацій

Посилання

1. Верлен П. Лірика / Поль Верлен ; [пер. з франц. М. Рильський, М. Лукаш, Г. Кочур] ; вступ. ст., Г Кочур. – К. : Дніпро, 1968. – 174 с.

2. Веселовский А. Н. Историческая поэтика / Александр Николаевич Веселовский // Историческая поэтика. – М. : Высш. шк., 1989. – С. 59–74.

3. Вороний М. К. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика / Микола Кіндратович Вороний ; упоряд. і приміт. Т. І. Гундорова ; автор вступ. ст. і ред. т. Г. Д. Вервес. – К. : Наук. думка, 1996. – 698, [6] с.

4. Еліот Т. С. Музика поезії / Т. С. Еліот // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. – Львів: Літопис, 2002. – С. 95–109.

5. Карманський П. Поезії / Петро Карманський. – К. : Український письменник, 1992. – 362 с.

6. Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ–ХХ ст. : Проблеми естетики і поетики. – К. : Зодіак – Еко, 1995. – 303 с.

7. Лепкий Б. Поезії / Богдан Лепкий. – К. : Радянський письменник, 1990. – 371 с.

8. Наливайко Д. С. Искусство : направления, течения, стили / Дмитрий Сергеевич Наливайко. – К. : Мистецтво, 1985. – 365 с.

9. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (Предисловие к Рихарду Вагнеру) / Фридрих Ницше // Соч. : в 2 т. – М.: Мысль, 1996. – Т.1 : [пер. с нем. Я. Бермоша, Г. Рачинского, К. Свасьяна]. – 1996. – С. 57–157.

10. Олесь О. Твори : в 2 т. / Олександр Олесь ; [упоряд., авт. передм. та приміт. Р. П. Радишевський]. – К. : Дніпро, 1990. – Т. 1 : Поетичні твори. Лірика. Поза збірками. З неопублікованого. Сатира. – 1990. – 958, [2] с.

11. Передзвони польської лютні: Поетична антологія ; [пер. В. Гуцаленка]; ред.-упоряд. проф. Р. Радишевський. – К., 2001. – 592 с.

12. Поет з душею вогняною. Олександр Олесь у спогадах, листах і матеріалах / [упор. І. М. Лисенко]. – Нью-Йорк-Київ-Львів: Дніпро, 1999. – 220, [4] с.

13. Сологуб Ф. Стихотворения / Федор Сологуб ; сост., подг. текста, примеч. М. И. Дикман. – [2-е изд., доп.]. – Л.: Советский писатель, 1978. – 679 с.

14. Тетмайєр К. Арнольд Бьоклін / Казимир Тетмайєр // Мелянхолія Казимир Тетмайєр ; [пер. В. Висоцького]. – К.: Грунт, 1910. – C. 241–271.

15. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. творів: у 50т. – К.: Наук. думка, 1976. – Т.31: Літературно-критичні праці (1897-1899) ; [упорядкув. Ю. Л. Булаховська / ред. Г. Д. Вервес]. – 1981. – С. 45–119.

16. Франко І. Поезії // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. / Іван Франко ; [редкол. Кирилюк Є. П. та ін.]. – К.: Наук. думка, 1976 .– Т. 30. – 646 с.

17. Чупринка Г. Поезії / Грицько Чупринка. – К.: Рад. письм., 1991. – 495 с.

18. Podraza-Kwiatkowska M. Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski / Maria Podraza-Kwiatkowska. – Kraków : Universitas, 1994. – 323 s.

19. Staff L. Poezje zebrine : w 2 t. / Leopold Staff. – Warszawa :Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – T. 2. – 1033 s.

20. Tetmajer K. O Arnoldzie Böcklinie / Kazimierz Przerwa-Tetmajer // Tygodnik ilustrowany. – Warszawa : Czytelnik, 1899. – № 9. – 185 s.

21. Tetmajer K. Poezje / Kazimierz Przerwa-Tetmajer. – Warszawa : Czytelnik, 1980. – 1105 s.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Цуркан, І. (2017). Малярські імпресії у творчості Олександра Олеся та європейських символістів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 107-112. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9097
Номер
Розділ
Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту