Вигадане місто в сучасній фантастичній романістиці: особливості топосу Нью-Кробюзона в романах Чайни М’євіля

  • Сергій Анатолійович Цікавий Донецький національний університет
Ключові слова: Чайна М’євіль, топос, гібридність, тілесність, простір, вокзал

Анотація

У статті пропонується аналіз топосу вимишленого міста Нью-Кробюзон у романній трилогії Ч. М’євіля «Вокзал загублених снів», «Шрам», «Залізна рада». Фіктивний урбаністичний простір є одним із важливих прийомів організації фантастичного тексту. Проаналізовано основну бібліографію проблеми, виділено ключові тенденції вивчення міського простору в зарубіжному літературознавстві. Виявлено такі значущі параметри топосу Нью-Кробюзона, як діалектика дискретності і тотальності, тілесність, гібридність. Визначено, що в топосі Нью-Кробюзона більше значення має районна структура, ніж вулична.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Анатолійович Цікавий, Донецький національний університет
кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри  теорії та історії української і світової літератури

Посилання

1. Анциферов Н. Непостижимый город… Душа Петербурга / Николай Анциферов. – Спб. : Лениздат, 1991. – 335 с.

2. Ляпин С. Концепты и топосы, или Еще один один подход к пониманию и преподаванию философии / С. Х. Ляпин // Современные подходы к преподаванию философии. – Архангельск : Изд-во ПомГУ, 1998. – С. 25–27.

3. Олди Г. Л. «Допустим, ты – пришелец жукоглазый...». Фантастическое допущение / Генри Лайон Олди // Мир фантастики. – 2008. – № 2 (54). – С. 52–56.

4. Прокофьева В. Ю. Категория пространства в художественном преломлении: локусы и топосы / В. Ю. Прокофьева // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – № 11. – С. 87–94.

5. Certeau de M. The Practice of Everyday Life / Michel de Certeau. – Berkeley : University of California Press, 1984. – 229 p.

6. Elber-Aviram H. The Labyrinthine City: Bleak House's Influence on Perdido Street Station / Hadas Elber-Aviram // English: the Journal of the English Association. – 2012. – № 61 (234) (Autumn). – P. 267–289.

7. Fodor A. Fictional Urban Space As A Superior Character In China Miéville's The City and the City / András Fodor [Електронне джерело]. – Режим доступу : https://www.academia.edu/12825181/Fictional_Urban_Space_As_A_Superior_Character_In_China_Mi%C3%A9villes_The_City_and_the_City

8. Foucault M. Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias. Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory / Michel Foucault [Edited by Neil Leach]. – New York : Routledge. 1997. – P. 330–336.

9. Foucault M. The Order of Things. An Archaeology of the Human Sciences / Michel Foucault. – New York : Pantheon Books, 1971. – 387 p.

10. Gordon J. Hybridity, Heterotopia, and Mateship in China Miéville's “Perdido Street Station” / Joan Gordon // Science Fiction Studies. – 2003. – Vol. 30, No. 3 (November). – P. 456–476.

11. Hill M. Minding the gap: connecting the mirror cities of London in the novels of Neil Gaiman and China Miéville [Honors Theses] / Miranda Hill [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://scholar.utc.edu/honors-theses/28

12. Maczynska M. This Monstrous City: Urban Visionary Satire in the Fiction of Martin Amis, Will Self, China Miéville, and Maggie Gee / Magdalena Maczynska // Contemporary Literature. – 2010. – 51. №1. – P. 58-86.

13. Miéville Ch. Iron Council / China Miéville. – New York : Del Rey, 2004. – 576 p.

14. Miéville Ch. Perdido Street Station / China Miéville. – New York : Del Rey, 2001. – 720 p.

15. Miéville Ch. Scar / China Miéville. – London : Macmillan, 2002. – 604 p.

16. Miller T. The Motley & The Motley: Conflicting and Conflicted Models of Generic Hybridity in Bas-Lag / Tim Miller // Foundation. – 2010. – 108 (Spring). – P. 39–65.

17. Shaw D. B. Strange zones: Science fiction, fantasy & the posthuman city / Debra Benita Shaw // City. – 2011. – Vol. 13. Issue 6. – P. 778–791.

18. Williams M. P. The Un-, Ab-, and Alter-Londons of China Miéville: Imaginary Spaces for Concrete Subjects / Mark P. Williams // London in Contemporary British Fiction: The City Beyond the City. – London : Bloomsbury – Academic, 2016. – P. 177–195.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Цікавий, С. (2017). Вигадане місто в сучасній фантастичній романістиці: особливості топосу Нью-Кробюзона в романах Чайни М’євіля. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 166-171. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9118
Номер
Розділ
Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту