Особливості міфологічного світогляду у циклі романів Й. Колфера про Артеміса Фаулу

  • Наталія-Марія Іванівна Кураш Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Ключові слова: неоміфологізація, міф, кельти, світогляд, міфопоетика

Анотація

В статті здійснена спроба дослідження в напрямі функціонування в творі міфологічного світогляду на прикладі серії романів Йона Колфера про Артеміса Фаула. Використані автором методи і прийоми концепції неоміфологізації підкреслюють сучасну направленість твору і відображають в ній процеси ХХІ століття. Міфологічний світогляд використаний в серії творів про Артеміса Фаула на сюжетотворчому, образному і міфопоетичному рівні, утворює полотно для розробки автором ідей культури і виховання, глобалізації і екології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія-Марія Іванівна Кураш, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
студентка 5 курсу факультету іноземних мов

Посилання

1. Березкін Ю. Об универсалиях в мифологии [Електронний ресурс] / Ю. Березкін. – Режим доступу: http://kunstkamera.ru/files/lib/978-5-88431-275-3/978-5-88431-275-3_22. pdf

2. Гардуз А. Міфопоетична парадигма в українській та західноєвропейській «прозі про землю» кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. : [монографія] / А. Гардуз. – Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 198 с.

3. Гуцол С. Ю. Философские основания психологических исследований неомифологизма в культуре постмодерна / С. Ю. Гуцол // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди» − Дод. 4 до Вип. 31, Том ІІІ (11): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». − К. : Гнозис, 2014. − С. 282−288.

4. Дирингер Д. Алфавит / Д. Дирингер. – М. : Издательство иностранной литературы, 1963, – 659 с.

5. Дьяконов И. Архаические мифы Востока и Запада / И. Дьяконов. – М. : Наука, 1990. – 247с.

6. Кельтская мифология / энциклопедия. – М. : Эксмо, 2002, 608 с.

7. Колфер Й. Артемис Фаул. Затерянный мир / Й. Колфер. – М. : Эксмо, 2007. – 576 с.

8. Колфер Й. Артемис Фаул. Интелект против волшебства / Й. Колфер. – М. : Эксмо, 2003. – 416 с.

9. Колфер Й. Артемис Фаул. Код вечности / Й. Колфер. – М. : Эксмо, 2012. – 528 с.

10. Колфер Й. Артеміс Фаул / Йон Колфер. – М. : Домино, 2011. – 416 с.

11. Нямцу А. Миф. Легенда. Литература / А. Нямцу. – Чернівці: ЧНУ РУТА, 2007. – 521 с.

12. Погребная Я. В. Аспекты современной мифопоэтики [Електронний ресурс] / Я. В. Погребная // СГУ. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://www.niv.ru/doc/pogrebnaya-aspekty-mifopoetiki/index.htm.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Кураш, Н.-М. (2017). Особливості міфологічного світогляду у циклі романів Й. Колфера про Артеміса Фаулу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 29-32. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/8999
Номер
Розділ
Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури