Природа і людина в ранній малій прозі Доріс Лессінг

  • Виктория Викторовна Савина Национальный фармацевтический университет
Ключові слова: концепт, колоніальний контекст, концепт «природа», дуалізм, концепт «людина», внутрішній простір художнього твору, Доріс Лессінг

Анотація

Стаття присвячена розгляду специфіки ранньої малої прози Доріс Лессінг. Унікальною складовою творів цього періоду стає оригінальне трактування і своєрідне художнє рішення проблем природи і людини. Аналіз концептів «природа» і «людина» дозволив виявити їх двоїстий характер, який відбив авторське бачення колоніального світу прози Доріс Лессінг. Окремо було розглянуто відмінність сприйняття природи у дітей і дорослих в ранніх оповіданнях письменниці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Виктория Викторовна Савина, Национальный фармацевтический университет
преподаватель кафедры украиноведения и латинского языка

Посилання

1. Аскольдов-Алексеев С. А. Концепт и слово / С. А. Аскольдов-Алексеев // Русская словесность : От теории словесности к структуре текста : Антология / [под общ. ред. В. П. Нерознака]. – М. : Academia, 1997. – С. 267–279.

2. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка / Д. С. Лихачев // Очерки по философии художественного творчества / РАН, Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). – СПб. : БЛИЦ, 1999. – С. 147–165.

3. Степанов Ю. С. Константы : Словарь русской культуры / Ю. С. Степанов : [изд. 3-е, испр. и доп.]. – М. : Академический Проект, 2004. – 992 с.

4. Bertelsen E. Veldanschauung: Doris Lessing's Savage Africa / E. Bertelsen // Modem Fiction Studies. – 1991. – № 37(4). – Р. 647–658.

5. Chennells A. Doris Lessing: Rhodesian Novelist / A. Chennells // Doris Lessing Newsletter. – 1985. – №9(2). – Р. 3–7.

6. Hunter E. A Sense of Place in Selected African Works by Doris Lessing / E. Hunter. – Cape Town : University of Cape Town. – 1990. – 130 р.

7. Ingersoll E. G. Putting the Questions Differently: Interviews with Doris Lessing 1964–1994 / E. G. Ingersoll. – London : Flamingo. – 1994. – 220 р.

8. Lessing D. This Was the Old Chiefs Country (Collected AfricanStories, Vol.1) / Doris Lessing. – London : Paladin, 1992. – 322 р.

9. Lessing D. The Sun Between Their Feet (Collected African Stories,Vol. 2) / Doris Lessing. – London : Flamingo, 1994. – 380 р.

10. Whittaker R. Doris Lessing / R. Whittaker. – London : Macmillan. – 1988. – 192 р.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Савина, В. (2017). Природа і людина в ранній малій прозі Доріс Лессінг. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 209-213. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9220
Номер
Розділ
Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних та ін. сфер «художнього буття» персонажу