Міф про Цвєтаєву в епістолярії Б. Пастернака

  • Богдана Александровна Хильская Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Ключові слова: міф, епістолярій, діалог, міфопоетика

Анотація

Автор статті звертається до письменницької міфології, користуючись матеріалом епістолярного діалогу Бориса Пастернака і Марини Цвєтаєвої, оскільки це дає можливість розглянути авторський міф в епістолярії як художньому просторі, окреслює поле для осмислення міфологічного феномена в обопільно спрямованих текстах і дає ключі до аналізу художнього мислення авторів Срібного століття.

В роботі виявлено конституюючі ознаки міфу про Цвєтаєву в епістолярії Бориса Пастернака, охарактеризовані особливості смислового розвитку авторського міфу як основного компоненту письмового діалогу поетів. У статті вперше проаналізовано міф про Цвєтаєву в епістолярії Пастернака, визначена природа цього міфу, його місце в міжособистісних і творчих взаєминах поетів, його цінність як шляху розуміння, пізнання і прийняття Іншого.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Богдана Александровна Хильская, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
студентка 5 курса филологического факультета

Посилання

1. Берендеева И. А. Стратегия и практика жизнетворчества в эпистолярном наследии А. Блока 1900-х годов: автореф. дис. канд. филол. наук [Электронный ресурс] / И. А. Берендеева. – Тюмень, 2010. – 188 с. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/strategiya-i-raktikahiznetvorchestva.

2. Магомедова Д. Переписка как целостный текст и источник сюжета / Д. Магомедова // Динамическая поэтика: от замысла к воплощению. – М. : Наука, 1990. – С. 244–262.

3. Марина Цветаева, Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов / Издание подготовили Е. Б. Коркина и И. Д. Шевеленко. – М. : Вагриус, 2004. – 720 с.

4. Минц З. Г. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов [Электронный ресурс] / З. Г. Минц // Блок и русский символизм: избранные труды. В 3 кн. – СПб. : Искусство – СПб, 2004. – Кн. 3: Поэтика русского символизма. – С. 59–96. – Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/mints/papers/neomifologich.html.

5. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа / Е. М. Мелетинский. – М. : Наука, 1976. – 407 с.

6. Меркулова Т. И. Проблема творчества в поэзии М. Цветаевой и Б. Пастернака 1920–1930-х годов: автореф. дис. канд. филол. наук [Электронный ресурс] / Т. И. Меркулова. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/problema-tvorchestva-v-poezii.

7. Щитова В. Н. Образная характеристика адресатов в письмах М. Цветаевой к Б. Пастернаку и Р. М. Рильке как отражение языковой личности автора [Электронный ресурс] / В. Н. Щитова. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/obraznaya.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Хильская, Б. (2017). Міф про Цвєтаєву в епістолярії Б. Пастернака. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 344-348. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9343
Номер
Розділ
Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору