Ідеологія та архітектура телемської пустині Франсуа Рабле

  • Михайло Володимирович Жилін Донецький національний університет
Ключові слова: Рабле, Телемська пустинь, утопія, місто, архітектура, Ренесанс

Анотація

У статті наводиться порівняльний аналіз утопічного містобудування, поданого в літературно-філософських творах Платона, Томаса Мора, Франсуа Рабле, Томмазо Кампанелли та Френсіса Бекона. Заключний епізод роману Рабле «Ґарґантюа», в якому автор наводить опис ідеального абатства, розглядається як перший в історії європейської белетристики архітектурний проект, що не зводиться до певної вищої ідеї. Телемська пустинь є утопією, підпорядкованою винятково законами естетики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Михайло Володимирович Жилін, Донецький національний університет
кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри  теорії та історії української і світової літератури

Посилання

1. Арістотель. Нікомахова етика / Αριστοτελους. Ηθικα Νικομαχεια / Пер. з д.-гр. В. Ставнюка / Арістотель – К. : Аквілон-Плюс, 2002. – 480 с.

2. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / Михаил Бахтин. – М. : Худож. лит, 1990. – 543 с.

3. Мор Т., Кампанелла Т. Утопія. Місто Сонця / Перекл. з лат. ; Вступ. слово Й. Кобова та Ю. Цимбалюка / Томас Мор, Томмазо Кампанелла. – К. : Дніпро, 1988. – 207 с.

4. Albertus Magnus. S. Alberti Magni Super Dionysium De divinis nominibus. De pulchro et bono / Albertus Magnus [Електронне джерело]. – Режим доступу : http://www.corpusthomisticum.org/xdp.html.

5. Aristotle. Nicomachean Ethics. J. Bywater. (Greek) / Aristotle [Електронне джерело]. – Режим доступу : http://data.perseus.org/citations/urn:cts: greekLit:tlg0086.tlg010.perseus-grc1:1130a.5.

6. Auerbach E. Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur / Erich Auerbach. – Tübingen : A. Francke Verlag, 2015. – 528 p.

7. Aurelius Augustinus. De сivitate Dei. – Liber IІ / Aurelius Augustinus [Електронне джерело]. – Режим доступу : Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..

8. Baconum Fr. Nova Atlantis. – Ultrajecti [Utrecht], 1643 / Franciscum Baconum [Електронне джерело]. – Режим доступу : http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/ Lspost17/Bacon/bac_atla.html.

9. Campanella T. La Città del Sole. – Trento, 1602 / Tommaso Campanella [Електронне джерело]. – Режим доступу : Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..

10. Crowley, A. The Antecedents of Thelema // The revival of magick and other essays : Oriflamme 2 / Aleister Crowley ; ed. by H. Beta and R. Kaczynski. - Tempe, AZ : New Falcon Publications in association with Ordo Templi Orientis, 1998. – pp. 162–9.

11. Morus Th. Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia / Thomas Morus [Електронне джерело]. – Режим доступу : https://la.wikisource.org/wiki/Utopia/Liber_I/ Colloquium_apud_Cardinalem_Ioannem_Mortonum.

12. Plato. Platonis Opera / ed. John Burnet / Plato. – Oxford University Press. 1903. [Електронне джерело]. – Режим доступу : http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus%3Acorpus%3Aperseus%2Cauthor%2CPlato.

13. Rabelais, F. Gargantua / François Rabelais / Édition Juste, 1535. – 203 p. [Електронне джерело]. – Режим доступу : Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки..

14. Spengler O. Der Untergang des Abendlandes / Oswald Spengler. – Berlin : Berliner Ausgabe, 2014. – 754 s.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Жилін, М. (2017). Ідеологія та архітектура телемської пустині Франсуа Рабле. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 198-203. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9218
Номер
Розділ
Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних та ін. сфер «художнього буття» персонажу