Віддзеркалення Еросу і Танатосу в поезії англійських метафізиків: компаративний аналіз вибраної лірики Джона Данна (1572 – 1631) і Ендрю Марвелла (1612–1678)

  • Ольга Олександрівна Смольницька Науково-дослідний інститут українознавства МОН України
Ключові слова: поезія, переклад, метафізики, Ерос, Танатос, символ, полісемія

Анотація

Стаття містить компаративний аналіз вибраної любовної лірики Джона Данна і Ендрю Марвелла. Розглянуто імпліцитні смисли текстів. Наголошено на релігійному змісті творів і віддзеркаленню ритуалу. Для додаткових джерел залучено Біблію, окситанську куртуазну лірику, народні англійські та шотландські балади. Доведено, що Ерос як потяг до життя і Танатос як прагнення смерті тут взаємопов’язані. Здійснено текстологічний, контекстуальний, інтермедіальний, макро- і мікроконтекстуальний аналіз.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Олександрівна Смольницька, Науково-дослідний інститут українознавства МОН України
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу української філології

Посилання

1. Антисери Д., Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (т. 1–2) / Дарио Антисери, Джованни Реале. – Спб. : Пневма, 2003. – 688 с., ил.

2. Данн (Донн) Дж. Вибрані поезії / Джон Данн / З англійської переклала Ольга Смольницька. – К., 2013–2014. – Автор. комп. набір. – 8 с. (З особистого архіву О. Смольницької).

3. З англійських і шотландських народних балад / З різних діалектів англійської та мови скотс формою оригіналу переклала Ольга Смольницька. – К., 2013–2016. – Автор. комп. набір. – 228 с. (З особистого архіву О. Смольницької).

4. Зі старопровансальської мови. Куртуазна поезія / Формою оригіналу переклала Ольга Смольницька. – К., 2013. – Автор. комп. набір. – 30 с. (З особистого архіву О. Смольницької).

5. Марвелл Е. Вибрані поезії / Ендрю Марвелл / З англійської переклала Ольга Смольницька. – К., 2016. – Автор. комп. набір. – 9 с. (З особистого архіву О. Смольницької).

6. Палья К. Личины сексуальности / Камилла Палья / Пер. с англ. Общая ред. и послесл. С. Никитина. – Екатеринбург: У-Фактория; Изд-во Урал. Ун-та, 2006. – 880 с. (Серия «Академический бестселлер»).

7. Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Повний переклад, здійснений за ориґінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами. – Ukrainian Bible 63 DC. United Bible Societies, 1990. – 55 M.

8. Сед Ж., де. Тайна катаров / Жерар де Сед / Пер. с фр. Е. Морозовой. – М. : КРОН-ПРЕСС, 1998. – 268 с. – Серия «Таинственный мир».

9. Стріха М., Трош С. Специфіка гендерних мотивів у творчості Філіпа Сідні та Бахадир Ґерай Хана І (Резмі): історико-біографічний та компаративний аспекти / Максим Стріха, Сабріє Трош // Слово і час. – 2016. – № 2. – С.73–79.

10. Стріха М. Улюблені переклади : поезії / М. В. Стріха. – К. : Український письменник, 2015. – 724 с. – (Серія «In corpore»).

11.Трош С. Э. Лирика Эндрю Марвелла (1621–1678): религиозно-философский и гендерный аспекты / С. Э. Трош // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2015. – Вип. 54. – С. 225–227.

Джерело ілюстративного матеріалу

1. Marvell A. To His Coy Mistress / Andrew Marvell // The Penguin Book of English Verse. / Edited by Paul Keegan. – 2004. – P. 368 – 369.
© Переклад Ольги Смольницької. 2013–2016.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Смольницька, О. (2017). Віддзеркалення Еросу і Танатосу в поезії англійських метафізиків: компаративний аналіз вибраної лірики Джона Данна (1572 – 1631) і Ендрю Марвелла (1612–1678). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 35-40. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9001
Номер
Розділ
Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури