Реалізація мотиву жіночої дружби в британському та українському модернізмі (на матеріалі творів Вірджинії Вулф та Лесі Українки)

  • Ірина Анатоліївна Ніколайчук Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Ключові слова: британська література, українська література, літературний модернізм, жіноча дружба, жіноче письмо

Анотація

У статті на матеріалі художніх творів, а також біографічних та автобіографічних (щоденники та листування) текстів Вірджинії Вулф та Лесі Українки розглянуто способи втілення мотиву жіночої дружби як одного із ключових для самоідентифікації жінки-авторки в модерністській естетиці. Здійснено аналіз сюжетотворчої ролі мотиву, його концептуального підґрунтя та формально-стилістичних особливостей функціонування в тексті, а також простежено його зв'язок із персональною біографією кожної з авторок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Анатоліївна Ніколайчук, Національний університет «Києво-Могилянська академія»
аспірант кафедри літературознавства

Посилання

1. Агеєва В. П. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму / В. П. Агеєва. – К. : Факт, 2008. – 360 с.

2. Агеєва В. П. Поетеса зламу століть: творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації / В. П. Агеєва. – К. : Либідь, 1999. – 261 с.

3. Вулф В. Власний простір / Вірджинія Вулф ; [пер. з англ. Я. Чердаклі]. – Київ : Альтернативи, 1999. – 111 с.

4. Вулф В. Місіс Делловей / Вірджинія Вулф; [пер. з англ. Тараса Бойка]. – К. : Комубук, 2016. – 208 с.

5. Гундорова Т. Femina melancholica: Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської / Тамара Гундорова. – Київ : Критика, 2002 . – 273 с.

6. Забужко О. Notre Dame D’Ukraine : українка в конфлікті міфологій [Електронний ресурс] / Оксана Забужко. – Режим доступу до матеріалу: http://chtyvo.org.ua/authors/Zabuzhko/Notre_Dame_dUkraine_Ukrainka_v_konflikti_mifolohii/

7. Качак Т. Проблема жіночої дружби і зіставлення характерів у прозі Лесі Українки, Оксани Забужко та Світлани Йовенко: асоціативна паралель // Леся Українка і сучасність: Зб. наук. пр. / Тетяна Качак. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – Т. 4, кн. 1. – С. 410–427.

8. Косач-Кривинюк О. П. Леся Українка: хронологія життя і творчости // О. П. Косач-Кривинюк. – Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1970. – 923 с.

9. Мілет К. Сексуальна політика / К. Мілет ; [пер. з англ. У. Потятиник, П. Таращук]. – К. : Основи, 1998. – 619 с.

10. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Д. Павличко. – К. : Либідь, 1997. – 357 с.

11. Українка Леся. З людської намови : Проза / Леся Українка ; передмова Вікторії Сірук. – К. : ВЦ «Академія», 2015. – 384 с.

12. DiBattista Maria. Imagining of Virginia Woolf: an experiment in critical biography / Maria DiBattista. – Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 2009. – 188 p.

13. Sanger C. Out of the dark: exploring female friendships in Woolf and Morrison [Електронний ресурс] / Catherine Sanger. – Режим доступу до матеріалу: https://twp.duke.edu/uploads/assets/Sanger.pdf

14. Ward J. D., Mink J. S. Communication and women's friendships: parallels and intersections in literature and life [Електронний ресурс] / Janet Doubler Ward, Joanna Stephen Mink. – Режим доступу до матеріалу: https://books.google.com.ua

15. Webb R. Virginia Woolf / Ruth Webb. – London : The British Library, 2000. – 128 p.

16. Woolf V. To The Lighthouse / Virginia Woolf ; [introduction and notes by Nicola Bradbury]. – London : Wordsworth Classics, 2002. – 160 p.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Ніколайчук, І. (2017). Реалізація мотиву жіночої дружби в британському та українському модернізмі (на матеріалі творів Вірджинії Вулф та Лесі Українки). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 72-77. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9009
Номер
Розділ
Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту