«Автор – герой – читач»: емоційні максими двох світів у повісті Анни Ґавальди «35 кіло надії»

  • Роксоляна Андріївна Кохан Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: рецепція, комунікування, герой, контекст, позатекстуальна дійсність, читацький горизонт

Анотація

Запропонована стаття присвячена проблемі комунікування у межах літературного твору. Для аналізу обрана повість сучасної французької письменниці Анни Ґавальди «35 кіло надії». Проблема дитини в дорослому суспільстві крізь призму емоцій пропонує розлогий матеріал для літературознавчого дослідження. З урахуванням принципів рецептивної поетики з’ясовані поетологічні особливості твору, з огляду на теорії читача і читання визначені його смислові центри та проведений детальний аналіз процесу рецепції як «розкодування» значень з перспективи емоційного становлення головного героя (дитини-підлітка).

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Роксоляна Андріївна Кохан, Львівський національний університет імені Івана Франка
аспірант  кафедри  світової  літератури

Посилання

1. Гавальда А. 35 кіло надії [Електронний ресурс] / А. Ґавальда // Режим доступу до тексту : http://royallib.com/book/gavalda_anna/35_kilo_nadegdi.html

2. Гірняк М. У пошуках значень, або Мандрівка лабіринтами думок Умберто Еко // Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. – Львів : Літопис, 2004. – С. 5–20.

3. Гірняк М. Феноменологічна концепція Романа Інґардена в контексті теорії літературної комунікації / М. Гірняк // Teka Kom. Pol.-Ukr. Związ. Kult. – OL PAN, 2011. – С. 22–31.

4. Залевська О. Екзистенційна проблема вибору у малій прозі Ростислава Єндика / О. Залевська // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2013–2014. – Вип. 40–41. – С. 145–149.

5. Зубрицька М. Homo legens : читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька. – Львів : «Літопис», 2004. – 352 с.

6. Изер В. Проблема переводимости: герменевтика и современное гуманитарное знание / В. Изер // Режим доступу до тексту : http://papusha.at.ua/index/0-6

7. Лановик М. Феноменологія і проблеми інтерпретації художнього тексту // Studia Methodologica [Текст]: альманах. Вип. 19. Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром'яка / упоряд. : М. Лановик, З. Лановик, І. Папуша та ін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 42–48.

8. Мацевко-Бекерська Л. В. Концепт читання як умова організації наративу в дитячій літературі // Актуальні проблеми слов'янської філології : Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – Вип. ХХ : Лінгвістика і літературознавство. – С. 298–307.

9. Папуша О. Наративна комунікація в дитячій літературі // Studia Methodologica [Текст] : альманах. Вип. 19. Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром'яка / упоряд. : М. Лановик, З. Лановик, І. Папуша та ін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 86–96.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Кохан, Р. (2017). «Автор – герой – читач»: емоційні максими двох світів у повісті Анни Ґавальди «35 кіло надії». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 246-250. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9228
Номер
Розділ
Художня проза у дзеркалі наративних стратегій