Епістемологічні функції античних антропонімів у сучасному постмодерністському романі

  • Наталя Юріївна Нев'ярович Херсонський державний університет
Ключові слова: епістемологічні функції, епістема, антропонім, історичний поетонім, постмодернізм, сучасний роман, недовіра до метанаративів, сумнів, іронія

Анотація

У статті розглядається проблема специфіки художнього значення та функцій історичних поетонімів у постмодерністському романі (на матеріалі творів американського письменника Дж. Хеллера «Уяви собі картину», італійського романіста У. Еко «Ім’я троянди» та австрійського романіста К. Рансмайра «Останній світ»). Автори звертаються до античних історичних постатей Сократа, Аристотеля, Овідія та ін. У контексті постмодерністської парадигми історичні поетоніми виконують функцію епістем художньої свідомості «перехідної доби» – сумніву, недовіри до авторитетів, змінюваності світу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталя Юріївна Нев'ярович, Херсонський державний університет
кандидат педагогічних наук, доцент загальноуніверситетської кафедри світової літератури та культури імені проф. О. Мішукова

Посилання

1. Алтухова О. Н. Ономастический контекст в постмодернистской литературе (На материале произведений В. Пелевина): Автореф. диссер. ... канд. филол. наук Волгоград, 2004. – 22 c.

2. Виноградова Н. В. Имя персонажа в художественном тексте: Функционально-семантическая типология: Автореф. диссер.... канд. филол. наук. – Тверь, 2001. – 23 с.

3. Денисова Т., Сиваченко Г. Наприкінці ХХ ст.: постмодернізм, мультикультуралізм // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України,1999. – № 1. – С. 49–50.

4. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств / Д. Затонский. – Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. – 256 с.

5. Зинин С. И. Оэтическая ономастика (Собственные имена в художественной литературе и фольклоре) [Монография] [Интернет-ресурс]. – Режим доступа: http://imja.name/poehtonimy/poehtonimy.shtml

6. Нев’ярович Н. Ю. Зарубіжна література та культура ХХ століття (Методологія. Критика. Методика): Монографія / Н. Ю. Нев’ярович. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – 212 с.

7. Никонов В. А. Имя и общество / В. А. Никонов. – М., Наука, 1974. – 278 с.

8. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М.: Наука, 1988. – 192 с.

9. Рансмайр К. Останній світ. Роман / Пер. з нім. О. Логвиненка. Післямова Л. Цибенко. – К.: Основи. – 1994. – 206 с.

10. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. — СПб.: Аcad, 1994. – С. 52.

11. Хеллер Дж. Вообрази себе картину / Пер. с англ. С. Ильина. – М.: Фолио; Харьков, 1999. – 300 с.

12. Эко У. Имя розы. Роман. Заметки на полях «Имени розы». Эссе / У.Эко – СПб.: Симпозиум, 2000. – 677 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Нев’ярович, Н. (2017). Епістемологічні функції античних антропонімів у сучасному постмодерністському романі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 32-35. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9000
Номер
Розділ
Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури