Галузь та проблематика

Вісник містить оригінальні статті, присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства та мовознавства.

Проблематика Вісника:

 • семантика та поетика літературного твору;
 • сучасні дослідження модернізму і постмодернізму ХХ-ХХI століть;
 • інтертекстуальні зв'язки та рецепція художніх творів;
 • вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту;
 • літературна антропологія;
 • культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ;
 • традиції Харківської філологічної школи та історія філологічного факультету;
 • лексична та фразеологічна семантика;
 • когнітивні та лінгвокультурологічні аспекти дослідження мови;
 • комунікативно-прагматичні виміри різних типів дискурсу;
 • класичні мови в сучасних лінгвістичних парадигмах.