Галузь та проблематика

Вісник містить оригінальні статті, присвячені актуальним проблемам сучасного літературознавства та мовознавства.

Проблематика Вісника:

  • семантика та поетика літературного твору;
  • сучасні дослідження модернізму і постмодернізму ХХ-ХХI століть;
  • інтертекстуальні зв'язки та рецепція художніх творів;
  • вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту;
  • культурно-естетичні аспекти вивчення літературних явищ;
  • традиції Харківської філологічної школи та історія філологічного факультету;
  • лексична та фразеологічна семантика;
  • когнітивні та лінгвокультурологічні аспекти дослідження мови;
  • комунікативно-прагматичні виміри різних типів дискурсу;
  • класичні мови в сучасних лінгвістичних парадигмах.