Автопародійна рефлексія у творах Ігоря Северяніна (поезії «Липневий полудень» та «Коляска»)

  • Яна Викторовна Галкина Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля
Ключові слова: Ігор Северянин, іронія, пародія, автопародія

Анотація

У статті розглядаються поетичні особливості творів его-футуриста Ігоря Северяніна "Липневий полудень" (1910) і "Коляска" (1918) з точки зору автопародіювання на різних рівнях організації художнього тексту. Автопародійний підхід до розробки важливої для Северяніна теми – гедонізму і неробства, – демонструє не тільки еволюцію авторського стилю, а й рефлексію з приводу змін культурного середовища, яке постачало матеріал для поезії. "Подвійна" іронія Северяніна – реакція на розхитування постсимволистскої поетики при завершенні Срібного віку і кризу власних поетичних пошуків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Яна Викторовна Галкина, Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля

кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии и перевода

Посилання

1. История русской литературы ХХ века. Первая половина. Кн. 1 / под ред. Л. П. Егоровой. – М. : Флинта, 2014. – 450 с.

2. Казак В. Лексикон русской литературы ХХ века / В. Казак. – М.: РИК «Культура», 1996. – 491 с.

3. Лазебник Ю. Поэзия ХХ века: слово, текст, мир / Ю. Лазебник, В. Ярмак. – К. : Наукова думка. – 140 с.

4. Паутова О. А. Творчество Игоря Северянина: аксиологический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук: 10.01.01 / О. Паутова. – Тверь, 2006. – 18 с.

5. Северянин Игорь. Стихотворения / Игорь Северянин. – М. : Советская Россия, 1988. – 464 с.

6. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Тынянов. – М. : Наука, 1977. – 576 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Галкина, Я. (2017). Автопародійна рефлексія у творах Ігоря Северяніна (поезії «Липневий полудень» та «Коляска»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 290-293. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9330
Номер
Розділ
Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору