Відповідальний редактор: 
Безхутрий Ю. М.,
 доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури, 

декан філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
tel. (057)-707-54-44

Відповідальний секретар:

Шеховцова Т. А., доктор філологічних наук, професор кафедри історії російської літератури, 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

tel. (057)-707-52-07

Технічний редактор:

Полякова Є. О., аспірант кафедри історії російської літератури

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

tel. (057)-707-52-07

Редакційна колегія

 

Бондаренко Є. В., д. філол. н., проф., ХНУ імені В. Н. Каразіна (Україна)

Борзенко О. І., д. філол. н., проф., ХНУ імені В. Н. Каразіна (Україна)

Гончарова-Грабовська С. Я., д. філол. н., проф., Білоруський державний університет (Мінськ, Білорусь)

Даниленко А. І., PhD, проф., Університет Пейс (Нью-Йорк, США)

Зельдович Г. М., д. філол. н., проф., Варшавський університет (Польща) Калашник В. С., д. філол. н., проф., ХНУ імені В. Н. Каразіна (Україна)

Кузьменко В. І., д. філол. н., проф., Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна)

 Мережинська Г. Ю., д. філол. н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Московкіна І. І., д. філол. н., проф., ХНУ В. Н. Каразіна (Україна)

Попов С. Л., д. філол. н., проф., ХНУ імені В. Н. Каразіна (Україна)

Слівицька О. В., д. філол. н., проф., Санкт-Петербурзький державний інститут культури (Росія)

Турган О. Д., д. філол. н., проф., Запорізький державний медичний університет (Україна)