Інтермедіальні зв’язки українського фентезі

  • Світлана Миколаївна Олійник Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: інтермедіальність, мистецтво, фентезі, масова література, фантастичне припущення

Анотація

У статті зосереджено увагу на зв’язках літературно-художніх текстів (роман Д. Корній «Гонихмарник, повість М. Соколян «Балада для Кривої Варги» та романи «Лялькар», «Лялька» та «Лялькових справ майстер» циклу «Ойкумена» Генрі Лайна Олді) з образними структурами інших мистецтв. Простежено, у який спосіб відбувається цитування літературним текстом текстів музики, театру, кінематографа чи живопису, шляхи зближення мовних засобів вираження з художніми засобами невербальних мистецтв. Інтермедіальний аналіз зазначених творів дає змогу глибше дослідити культурний полілог, у який вступають тексти творів, засоби й прийоми генерування художніх образів, а також уточнити жанрову їх приналежність.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Світлана Миколаївна Олійник, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
літератури і компаративістики Інституту філології

Посилання

1. Корній Дара. Гонихмарник : роман / Дара Корній ; передм. Люко Дашвар; художн. А. Єрьоміна. – 2-е вид., стереотип. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. 2336 с.: іл.

2. Олди Генри Лайон. Ойкумена. Книга первая. Кукольник [Электронный ресурс]. – М. : Эксмо, 2006. – 384 с. – Режим доступа: http://book-online.com.ua/read.php?book=5254. – Дата обращения: 7.11.2016.

3. Оселедько К. О. Міфопоетична парадигма як основа поетичного моделювання світу роману Марини Соколян «Балада для Кривої Варги» [Електронний ресурс] // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / За ред. В. Б. Будака, М. І. Майстренко. – Випуск 4.10. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – 222 с. – (Серія «Філологічні науки»). – Режим доступу: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/33.4.10.pdf. – Дата звернення: 7.11.2016.

4. Просалова В. Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу / Віра Просалова // Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст. – Вип. 16. К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – С. 46–53.

5. Романенко О. Семіосфера української масової літератури: Текст. Читач. Епоха / Олена Романенко. – К.: Приватний видавець Якубець А.В., 2014. – 364 с.

6. Соколян, Марина. Балада для Кривої Варги: аналітичний мюзікл : повість, опвідання [Електронний ресурс] / М. Соколян. – К. : Нора-Друк, 2005. – 160 с. – Режим доступу: http://mreadz.com/read-107367. – Дата звернення: 7.11.2016.

7. Тодоров Цветан. Введение в фантастическую літературу / Цветан Тодоров; Перев. с франц. Б. Нарумова. – М. : Дом интеллектуальной книги, 1999. – 144 с.

8. Фесенко В. І. Література і живопис: інтермедіальний дискурс : [навч. посібник] / В. І. Фесенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 398 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Олійник, С. (2017). Інтермедіальні зв’язки українського фентезі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 271-276. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9233
Номер
Розділ
Художня проза у дзеркалі наративних стратегій