Барбара Пім: апологія самотності

  • Евгения Семеновна Чернокова Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
Ключові слова: «Кілька зелених листків», Джейн Остін, «негативна» інтертекстуальність, наративна інтрига

Анотація

Розглядається семантика й поетика романів Барбари Пім (1913-1980), яку англо-американська критика називає Джейн Остін ХХ століття. У романі «Кілька зелених листків» (1979) Барбара Пім, переосмислюючи традицію соціально-побутового роману й характер «наративної інтриги», через «негативну» інтертекстуальність актуалізує самотність героїв не як маргінальність, а як ідентичність, не як «пастку долі», а як свідомий вибір, не як екзистенціальне «подолання», а як гуманістичне «прийняття».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Евгения Семеновна Чернокова, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

доктор филологических наук, профессор кафедры истории зарубежной литературы и классической филологии

Посилання

1. Гениева Е.Ю. Кто же она, Барбара Пим?/ Е. Ю. Гениева// Б. Пим. Несколько зеленых листьев / Пер. Н. Емельянниковой и Е. Осеневой. – М.: Художественная литература, 1987. – С. 3–21.

2. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения / И. Кант. – Сочинения в 6 тт. – М.: Мысль, 1966 (Философское наследие). – Т.6. – 1966. – С. 349–587.

3. Тюпа В. И. Категория интриги в современной нарратологии / В. И. Тюпа// Питання літературознавства : науковий збірник / гол. ред. О. В. Червінська. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2013. – Вип. 87. – С.64–74.

4. Bayley J. Where, Exactly, Is the Pym World?/ John Bayley// Salwak D. The Life and Work of Barbara Pym. – Springer, 1987. – P. 50–57.

5. Byatt A. S. Marginal Lives: Review of Barbara Pym “An Academic Question” and Robert Emmet Long “Barbara Pym” / A. S. Byatt. – The Times Literary Supplement, Aug. 8, 1986. – P. 862.

6. Daiches D., Stallworthy J. Introduction to the Twentieth Century / D. Daiches, J.Stallworthy // The Norton Anthology of English Literature. – N. Y.- Lnd.: W.W.Norton & Co., 1993. – 1178 р.

7. McCall Smith A. Barbara Pym’s “Excellent Women”: “One of the 20th century’s most amusing novels” [Электронный ресурс] / Alexander McCall Smith. – Режим доступа: https://www.theguardian.com › Arts › Books › Fiction (10.11.2016).

8. McGuirk C. Drabble to Carter: Fiction by Women, 1962–1992 / Carol McGuirk // The Columbia History of the British Novel: John Richetti (Ed.). – N. Y.: Columbia UP, 1994. – P. 939–960.

9. Herbert G. Hope [Электронный ресурс] / George Herbert. – Режим доступа: https://www.ccel.org/h/herbert/temple/Hope.html (10.11.2016).

10. Pym B. A Few Green Leaves [Электронный ресурс] / Barbara Pym. – Режим доступа: https://ru.scribd.com/document/235736687/Barbara-Pym-A-Few-Green-Leaves-Plume (10.11.2016).

11. Shapiro L. Pride and Perseverance [Электронный ресурс] / Laura Shapiro – The New York Times. – June 21. – 2013. – Режим доступа: www.nytimes.com/2013/06/ (10.11.2016).

12. Updike J. Lem and Pym/ John Updike. – The New Yorker, Febr. 26, 1979.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Чернокова, Е. (2017). Барбара Пім: апологія самотності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 112-117. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9098
Номер
Розділ
Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту