Семіотична модель як інтертекстуальна інтерпретація «знаковості» художнього твору

  • Наіля Фаритівна Хайруліна Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Старобільськ)
Ключові слова: семіотика, моделювання, літературна модель, константні елементи, перехідні елементи, інтерпретація, інтертекстуальність

Анотація

Статтю присвячено використанню семіотичного моделювання у процесі аналізу літературного твору. Беручи за основу праці видатного семіотика Ю. М. Лотмана, у статті розкривається «еволюція» трактування терміну «літературна модель», ступінь необхідності її виокремлення під час інтерпретації твору та надається класифікація можливих видів літературних моделей. Акцентуація уваги саме на дослідженні семіотико-культурологічної моделі обумовлена широкою популярністю в сучасному літературознавстві. Структурними елементами семіотичної моделі є константні та перехідні складові. Якщо під константами маються на увазі аналіз часового, психологічного та символічного просторів у творі, то перехідні  вступають у екстраполяцію із сприйняттям об’єктивної дійсності і, таким чином,  не завжди можуть бути досліджуваними у творах. Алгоритм практичного виявлення складових семіотичної моделі «життя-ярмарок» на основі творів української та англійської літератур доводять, що семіотичне моделювання є предметом ретельного теоретико-літературного вивчення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наіля Фаритівна Хайруліна, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Старобільськ)

аспірант кафедри всесвітньої літератури та російського
мовознавства

Посилання

1. Астрахан Н. І. Літературний твір як модель семіозису / Н. І. Астрахан // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Вип. 11. – 2010. – С. 8–14.

2. Астрахан Н. І. Моделювання у літературознавстві: термінологічні аспекти методологічних проблем / Н. І. Астрахан // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Вип. 5. – 2005. – С. 10–13.

3. Інгарден Р. Про пізнавання літературного твору // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 136–163.

4. Лотман М. Послесловие: Структуральная поэтика и ее место в наследии Ю. М. Лотмана / М. Лотман // Об искусстве / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство – СПБ, 2000. – С. 675–686.

5. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман // Об искусстве / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство – СПБ, 1998. – С. 14–285.

6. Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство – СПБ , 2000. – 704 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Хайруліна, Н. (2017). Семіотична модель як інтертекстуальна інтерпретація «знаковості» художнього твору. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 341-344. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9342
Номер
Розділ
Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору