Жіноча рецепція чоловічої картини світу в сучасній українській романістиці (на матеріалі твору М. Гримич «Еґоїст»)

  • Ольга Миколаївна Башкирова Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: гендер, художня модель дійсності, художня картина світу, національна література, постмодернізм, художня структура роману

Анотація

 У статті досліджено шляхи художнього моделювання картини світу героя-чоловіка в романі М. Гримич «Еґоїст», простежено низку провідних художніх тенденцій, що характеризують сучасний літературний процес як унікальне поле взаємодії носіїв різної гендерної ментальності. Виявлено специфіку художньої актуалізації базових констант ментальної свідомості: «село – місто», «еліта – народ». Предметом спеціальної уваги є художні принципи творення концепції особистості, ґрунтовані на фундаментальних засадах постмодерністської поетики. У дослідженні продемонстровано засоби, за допомогою яких авторка встановлює діалогічні зв’язки між художньою структурою свого роману і сучасною феміністичною теорією.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Миколаївна Башкирова, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук, докторант кафедри
української літератури і компаративістики Інституту філології

Посилання

1. Агеєва В. Ґендерна літературна теорія і критика / В. Агеєва // Основи теорії ґендеру : [навчальний посібник]. – К. : Видавництво «К.І.С.», 2004. – С. 426–445.

2. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму / Агеєва В. – К. : Факт, 2008. – 359 с.

3. Астрахан Н. І. Буття літературного твору: Аналітичне та інтерпретаційне моделювання / Н. І. Астрахан. – К. : Академвидав, 2014. – 432 с.

4. Вулф В. Власний простір / В. Вулф – К. : Альтернативи, 1999. – 112 с.

5. Гримич Марина. Еґоїст : [роман] / Марина Гримич. – К. : Дуліби, 2006. – 324 с.

6. Ильин И. Постмодернизм : Словарь терминов / И. П. Ильин. – М. : Интрада, 2001. – 384 с.

7. Кавун Л. Семіотичне літературознавство [Електронний ресурс] / Лідія Кавун // Літературний процес: методологія, імена, тенденції; Київський університет імені Бориса Грінченка. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http://litp.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/26/26#.WB3FJMmoPBs. – Дата звернення: 08.11.16. – Назва з екрану.

8. Клепикова О. Особливості концептосфери та ідіостилістики у прозі Лариси Денисенко: дис. канд. філол. наук: 10.01.01; Київський університет імені Бориса Грінченка / Олександра Валентинівна Клепикова. – К., 2013. – 203 с.

9. Лис Володимир. Соло для Соломії: [роман] / Володимир Лис. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 368 с.

10. Набоков В. Пошляки и пошлость [Електронний ресурс] / В. Набоков // Smart Power Journal. – 2015. – 21 июля. – Режим доступу: http://smartpowerjournal.ru/platitude/ – Дата обращения: 08.11.16. – Название с экрана.

11. Павличко Соломія. Фемінізм: [упор. Віри Агеєвої] / Соломія Павличко. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 322 с.

12. Степанов Ю. С. Константы / Ю. С. Степанов. – М. : Академический Проект, 2004. – 982 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Башкирова, О. (2017). Жіноча рецепція чоловічої картини світу в сучасній українській романістиці (на матеріалі твору М. Гримич «Еґоїст»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 176-182. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9123
Номер
Розділ
Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних та ін. сфер «художнього буття» персонажу