Верлібри Емми Андієвської в контексті еволюції жанру

  • Ігор Анатолійович Астапенко Національна академія наук України
Ключові слова: верлібр, жанр, вільний вірш, ідіостиль, еволюція, версифікація, ритмомелодика

Анотація

У статті досліджено новаторство верлібрових структур Емми Андієвської нового тисячоліття, розглянуто експериментальну природу її вільного вірша в контексті еволюції жанру, прояснено специфіку творчого мислення письменниці. Проаналізовано спроби вільного версифікування у фольклорній творчості, витоки писемного верлібру в «Слові о полку Ігоревім», вільне віршування у парадигмі української барокової поезії, початки класичного українського верлібру в творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, а також верс-ліброві експерименти новітньої доби, зокрема – Михайля Семенка, представників Нью-Йоркської групи, до якої Емма Андієвська не належить.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ігор Анатолійович Астапенко, Національна академія наук України
аспірант Інституту літератури

Посилання

1. Андієвська Е. Атракціони з орбітами й без: сонети / Е. Андієвська. – Львів, 2000. – 136 с.

2. Андієвська А. Ламані коани: білі вірші та сонети / Е. Андієвська. – К. : Видавничий дім «Всесвіт». – 2011 – 256 с.

3. Андієвська Е. Міста-валети: сонети й білі вірші. – К. : Журнал «Всесвіт». – 2012. – 256 с.

4. Андієвська Е. Телефонна розмова з Ігорем Астапенком. – 6. 08. 2016 р.

5. Андієвська Е. Телефонна розмова з Ігорем Астапенком. – 26. 08. 2016 р.

6. Качуровський І. Строфіка: підручник / І. Качуровський. – Мюнхен, 1967 – 357 с.

7. Колесса Ф. М. Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка. // Колесса Ф. М. Фольклористичні праці. – К., 1970.

8. Кормилов С. Вільний вірш у Лесі Українки / Сергій Кормилов // Рад. літературознавство. – 1979. – № 9. – С.73–75.

9. Костенко Н. Вірш і поезія: Збірник наукових, літературно-критичних і публіцистичних статей. – К. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2014. – 692 с.

10. Костенко Н. Українське віршування ХХ століття : навч. посіб. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2006. – 287 с.

11. Науменко Н. Серпантинні дороги поезії: Природа та тенденції розвитку українського верлібру: Монографія. – К. : Сталь, 2010. – 518 с.

12. Сидоренко Г. Від класичних нормативів до верлібру / Г. К. Сидоренко. – К. : Вища школа, 1980 . – 184 с.

13. Ткаченко А. Мистецтво слова : Вступ до літературознавства. – К., 1997. – 448 с. – 2-е, доопрацьоване вид. – 2002.

14. Чижевський Д. Українське літературне бароко : нариси / Дмитро Чижевський ; підготовка тексту, мовна редакція Л. Ушкалова ; вступ. стаття О. Мишанича. – Х. : Акта, 2003. – 460 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Астапенко, І. (2017). Верлібри Емми Андієвської в контексті еволюції жанру. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 125-128. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9104
Номер
Розділ
Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту