Претекст: поняття та особливості функціонування в комунікативному акті

  • Леся Іванівна Синявська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: драматичний текст, претекст, сценічний текст, театральний текст, заголовок, другорядний текст, метатекст

Анотація

У статті аналізуються особливості функціонування драматичного тексту у комунікативному акті, виділяються варіанти драматичного тексту ¬–  писемний та сценічний, поділ сценічного тексту на репліки та вторинний, другорядний текст, що формує метатекст. У писемному варіанті драматичного тексту претекст включає серію, видавництво, авторські вказівки, характер авторського псевдоніма, заголовок та характер тексту, вказівки та жанр, способи членування тексту, персональність / імперсональність тексту, характер початкового рядка, поділ на яви, акти, сцени, перелік дійових осіб, ремарки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Леся Іванівна Синявська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат філологічних наук, доцент кафедри зарубіжної
літератури

Посилання

1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1963. – 364 с.

2. Виноградов В. В. О языке художественной литературы – М. : Гослитиздат, 1959. – 654 с.

3. Пави П. Словарь театра. – М., 1991 – 565 с.

4. Кухаренко В. А. Интерпретация текста: Учебник для студентов филологических специальностей. – Изд. 3. – Одесса: Латстар, 2002. –290 с.

5. Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. – М.: Советский писатель, 1965. — 303 с.

6. Тимошенко Т. Р. Телескопия в словообразовательной системе современного английского языка. Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Киев, 1976. – 26 с.

7. Соловьев С. М. Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского: Очерки. – М.: Советский писатель, 1979. – 349 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Синявська, Л. (2017). Претекст: поняття та особливості функціонування в комунікативному акті. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 152-155. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9115
Номер
Розділ
Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту