Роль англіцизмів у сучасній українській економічній лексиці: Щодо проблем термінологічного запозичення

  • Ольга Станіславівна Дьолог Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: термінологія, запозичення, економічна лексика, економічний термін, професіоналізм, англіцизм

Анотація

У статті з’ясовуються проблеми запозичення в сучасній українській термінологічній лексиці. Визначається місце англіцизмів у сучасній українській економічній термінології. Розглядаються процеси входження в мову іноземної лексики та особливості її вживання. З’ясовуються причини існування синонімічних пар економічних термінів (українське слово і англіцизм). Наводяться приклади поступової адаптації запозичених економічних термінів. Зазначається, що на сучасному етапі українська економічна термінологія як частина загальноукраїнської терміносистеми відповідає вимогам міжнародних стандартів та світової наукової традиції.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Станіславівна Дьолог, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

Посилання

1. Акуленко В. В. Українська мова в європейському контексті (проблеми розвитку мовленнєвої комунікації) / В. В. Акуленко // Мовознавство. – 2001. – № 2. – С. 91–97.

2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов: около 7000 терминов / О. Ахманова. – Москва: Советская энциклопедия, 1969. – 608 с.

3. Кислюк Л. П. Нові англійські запозичення і термінологія / Л. Кислюк // Українська термінологія. – Львів, 2006. – С. 229–236.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Дьолог, О. (2017). Роль англіцизмів у сучасній українській економічній лексиці: Щодо проблем термінологічного запозичення. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 361-365. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9347
Номер
Розділ
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики