Роман Г. К. Андерсена «Лише скрипаль»: поетика і контекст

  • Валентина Ивановна Мацапура Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко
Ключові слова: жанр, символіка, екфрасис, художня структура, інтермедіальність

Анотація

Об’єктом дослідження є один із п’яти романів Г. К. Андерсена «Лише скрипаль» (1837). Враховуючи недостатню вивченість роману, автор статті зосереджує увагу на особливостях його проблематики і поетики, зокрема на майстерності створення характерів, побудові сюжету, ролі епіграфів, прикладах інтермедіальності і інтертекстуальності. Один із висновків роботи: всі описані в романі картини пов’язані з філософською проблематикою твору, з вічною проблемою боротьби між добром і злом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Ивановна Мацапура, Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко
доктор филологических наук, профессор кафедры мировой литературы

Посилання

1. Андерсен Г. К. Всего лишь скрипач / пер. С. Белокриницкой. – М. : Изд-во «Текст», 2001. – 352 с. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.sky-art.com.

2. Белинский В. Г. Импровизатор, или Молодость и мечты итальянского поэта. Роман датского писателя Андерсена // В.Г. Белинский. Полн. собр. соч. : В 14 т. – Т. VIII. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – С. 490–491.

3. Белокриницкая С. От переводчика // Андерсен Г. К. Всего лишь скрипач / пер. С. Белокриницкой. – М. : Изд-во «Текст», 2001. – 352 с. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.sky-art.com.

4. Гоголь Н. В. Собр. соч. : В 7 т. – Т. 6. Статьи. / Коммент. Ю. Манна / Н. В. Гоголь. – М. : Худож. лит., 1986. –543 с.

5. Грёнбек Бо. Г. Х. Андерсен. Жизнь. Творчество. Личность. [Электронный ресурс]. Режим доступа: // http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/grenbek-andersen/romany.htm.

6. Ерхов Борис. Андерсен / Борис Ерхов. – М. : Молодая гвардия, 2013. – 255 с. – (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1427). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.litmir.info/br/?b=182247&p=38.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Мацапура, В. (2017). Роман Г. К. Андерсена «Лише скрипаль»: поетика і контекст. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 63-67. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9007
Номер
Розділ
Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту