Полікультурність та полікультурний підхід у компаративних дослідженнях балади

  • Катерина Олегівна Голубнича Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Старобільськ)
Ключові слова: балада, полікультурність, компаративістика, фольклор, синкретизм, бінарність, плюралізм, парадигма

Анотація

Статтю присвячено використанню полікультурного підходу у компаративних дослідженнях жанру балади. В основі полікультурного методу лежить міжнародний полілог культур, що сприяє всебічному вивченню різномаїття культурних феноменів, в тому числі і літературних творів. Бінарний характер явищ в рамках полікультурного підходу надає можливість порівняння зовнішньої структури та внутрішнього змісту літературних творів на рівні міжлітературної інтермедіальної взаємодії, що є метою компаративного аналізу в літературознавстві. Балада являє собою синкретичне явище, тісно пов’язане як з іншими галузями мистецтва, так і з локалізованими різновидами в різних культурних регіонах, що робить полікультурний підхід найбільш плідним в компаративних дослідженнях. Компаративістика надає змогу виділити як загальні баладні архетипи, що належать до універсального фольклорного світобачення, так і особливості варіацій жанру, що відкриває перспективи майбутніх досліджень у цій сфері.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Катерина Олегівна Голубнича, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (Старобільськ)
аспірант

Посилання

1. Аминова О. Н. Не ива − тростник! // Человек в культуре России: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры. − Ульяновск: ИПКПРО, 1999. − С. 55–65.

2. Бровко О. О. Основи компаративістики: навч.-метод. посіб. / Олена Олександрівна Бровко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. – 214 с.

3. Стрельцов В. И. В.Г. Белинский о типологических связях русской и европейских литератур в контексте исторической компаративистики : автореф. дис. канд. филол. наук : спец. 10.01.01 «Филологические науки» / В. И. Стрельцов. − Москва, 2007. – 28 с.

4. Тлостанова М. В. Проблема мультикультурализма в литературе США конца ХХ века : автореф. канд. филол. наук, спец 10.01.05 «Литература стран Европы, Америки, Австралии» / М. В. Тлостанова. − Москва, 2000. – 19 с.

5. About Comparative Literature [Електронний ресурс] − Режим доступу до журн. : https://www.brown.edu/academics/comparative-literature/about.

6. Traditional Ballad [Електронний ресурс] − Режим доступу до журн. : http://mason.gmu.edu/~stichy/BalladsHome.html.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Голубнича, К. (2017). Полікультурність та полікультурний підхід у компаративних дослідженнях балади. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 297-300. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9332
Номер
Розділ
Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору