Національна своєрідність повісті Я. Кавабата «Країна снігу»

  • Тетяна Михайлівна Конєва Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: національне світовідчуття, культурна традиція, проблемно-тематичний аспект, концепт, художній образ, поетика, авторська позиція

Анотація

У статті досліджено повість Я. Кавабата «Країна снігу» в аспекті національної парадигми. Окреслено її проблемно-тематичне коло, позначене наскрізними концептами «природа» і «краса», які характеризують основу японського національного світовідчуття. Доведено, що мотив кохання розглядається у діалектичній єдності з вище окресленими концептами, що дає змогу автору показати неповторність природи і унікальність кожної миті людського життя. Закономірно виокремлено національні принципи відтворення світу, згідно з якими подано два плани зображення дійсності у творі: реальний і психологічний та висвітлено літературні прийоми і засоби творення внутрішньої картини світу. Вирізнено структуро-смислоутворююча роль образної системи, її національне забарвлення. Виявлено національне коріння й культурні традиції, якими актуалізується етнічна ідентичність авторської позиції у повісті.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Михайлівна Конєва, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової
літератури

Посилання

1. Григорьева Т. П. Японская литература ХХ века. Размышления о традиции и современности / Т. П. Григорьева. – М. : Художественная литература, 1983. – 302 с.

2. Дзюб І. Ясунарі Кавабата // Кавабата Ясунарі. Країна снігу; Тисяча журавлів : повісті / [пер. з яп. та післямова І. Дзюба]. – 3-е вид. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003. – С. 257–261.

3. Кавабата Ясунарі. Країна снігу / Я. Кавабата // Кавабата Ясунарі. Країна снігу; Тисяча журавлів : повісті / [пер. з яп. та післямова І. Дзюба]. – 3-е вид. – К. : Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003. – С. 5–138.

4. Література Сходу. Японія, Китай // Давиденко Г. Й., Стрельчук Г. М., Гринчак Н. І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навчальний посібник. – 3-е вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – С. 220–234.

5. Мещеряков А. Н. Японская мифология // Мифы народов мира : энциклопедия : в 2-х томах / [гл. ред. С. А. Токарев]. – М. : Советская Энциклопедия, 1982. – Т. 2. К – Я. – С. 685–686.

6. Ясунарі Кавабата // Зарубіжна література / [за ред. О. М. Ніколенко, Н. В. Хоменко, Т. М. Конєвої]. – К. : Видавничий центр «Академія», 1998. – С. 238–242.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Конєва, Т. (2017). Національна своєрідність повісті Я. Кавабата «Країна снігу». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 241-246. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9227
Номер
Розділ
Художня проза у дзеркалі наративних стратегій