«Болотяна Лукроза» В. Петрова-Домонтовича: особливості метатексту

  • Віра Іванівна Зубань
Ключові слова: український неокласицизм, метатекстуальність, вертикальний контекст, суб’єктивний досвід, сповідальна рефлексія, матеріал пам’яті, естетична реальність

Анотація

У статті розглядаються особливості критичного дискурсу «Болотяної Лукрози» (1947–1948) В. Домонтовича у вертикальному контексті видрукованих 1947-го року «Спогадів про неокласиків» Ю. Клена (О. Бурґгардта) на етапі становлення індивідуально-авторської концепції українського неокласицизму 20-х років ХХ ст.: від витоків та передумов постання нового явища модернізму, його пізнавально-етичного значення для української дійсності до випинання суб’єктивного досвіду й самопредставлення автора як неокласика.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Віра Іванівна Зубань
кандидат філологічних наук

Посилання

1. Агеєва В. Болотяна Лукроза / В. Агеєва // Поетика парадокса: інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича / В. Агеєва. – К.:Факт, 2006. – С. 25–35.

2. Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках / М. М. Бахтин // Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М.: Искусство, 1986. – С. 297–325.

3. Брюховецький В. Микола Зеров: Літературно-критичний нарис / В. Брюховецький. – К.: Рад.письм., 1990. – 309 с.

4. Домонтович В. Болотяна Лукроза, І / В. Домонтович // Календар-альманах на 1948 рік. – Мюнхен, 1948; Домонтович В. Болотяна Лукроза, ІІ / В. Домонтович // Рідне слово. – Ч. 9–10. – 1947. – С. 51.

5. Домонтович В. Розмови Екегартові з Карлом Ґоцці / В. Домонтович // Мур: Мистецький український рух. Література. Мистецтво. Критика. – 1946. – № 1. – С. 93–100.

6. Домонтович В. Болотяна Лукроза / В. Домонтович // Літературна панорама. – К.: Дніпро, 1990. – С. 291–297.

7. Домонтович В. Болотяна Лукроза / В. Домонтович // Дівчина з ведмедиком; Болотяна Лукроза / В. Домонтович. – К.: Критика, 2000. – С. 261–300.

8. Клен Ю. Спогади про неокласиків / Ю. Клен // Україна. – 1990. – № 20. – С. 58–60; № 21. – С. 61–62; № 22. – С. 63–65; № 23. – С. 66–67.

9. Корогодський Р. На межі… Ще один полонений доби “Українського відродження” / Р. Корогодський // В. Домонтович. Без ґрунту: повісті / В. Домонтович. – К.: Гелікон, 2000. – С. 453–507.

10. Крижанівський С. Чи був у неокласиків літературний маніфест? / С. Крижанівський // Вітчизна. – 1988. – № 2. – С. 163–168.

11. Лотман Ю. М. Текст в тексте / Ю. М. Лотман // Избранные статьи. – В 3 т. – Т.1: Статьи по семиотике и типологии культуры / Ю. М. Лотман. – Таллин: Александра, 1992. – С. 148–160.

12. Окіншевич Л. Лист до редакції «України» / Л. Окіншевич // Україна: Українознавство і французьке культурне життя. – Париж. – Ч. 6. – 1951. – С. 422.

13. Неврлі М. З глибин сузірних, із «п’ятірного ґрона» / М. Неврлі // Україна. – 1988. – № 16. – С. 8–11.

14. Петров В. Автобіографія / В. Домонтович // Без ґрунту: повісті / В. Домонтович. – К.: Гелікон, 2000. – С. 39–40.

15. Петров В. Микола Зеров та Іван Франко: до історії історико-літературних взаємовідносин / В. Петров // Рідне слово. – Ч. 6. – Мюнхен, Карльсфельд, 1946. – Травень-червень. – С. 31–46.

16. Петров В. Болотяна люкроза (фрагмент: Університетські роки) / В. Петров // Україна: Українознавство і французьке культурне життя. – Париж. – Ч. 6. – 1951. – С. 431–435.

17. Петров В. Неокласики / В. Петров // Українські культурні діячі – жертви більшовицького терору / В. Петров. – К.: Воскресіння, 1992. – С. 54–58.

18. Петров В. Микола Зеров / В. Петров // Українські культурні діячі – жертви більшовицького терору / В. Петров. – К.: Воскресіння, 1992. – С. 58–61.

19. Петров В. Спогади про Миколу Зерова / В. Петров // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 4. – С. 27–31.

20. Шевельов Ю. Шостий у ґроні. В. Домонтович в історії української прози / Ю. Шевельов // Домонтович В. Без ґрунту: повісті / В. Домонтович. – К.: Гелікон, 2000. – С. 8–38.

21. Шерех Ю. Віктор Петров, як я його бачив / Ю. Шерех // Україна: Українознавство і французьке культурне життя. – Париж. – Ч. 6. – 1951. – С. 422–430.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Зубань, В. (2017). «Болотяна Лукроза» В. Петрова-Домонтовича: особливості метатексту. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 137-141. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9108
Номер
Розділ
Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту