Біля витоків фентезі: перетворення апулеївського сюжету про Золотого віслюка в ремейку К. С. Льюїса «Поки ми облич не віднайшли»

  • Ольга Вячеславовна Червинская Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: жанрова метаморфність, ремейк, фентезі, Апулей «Метаморфози», К. С. Льюїс «Поки ми облич не віднайшли», діалог культур

Анотація

У статті актуалізується парадигма жанр. Історія літератури засвідчує швидше жанрову метаморфність цілком обмеженої кількості форм, ніж систематичне збагачення яким-небудь черговим жанротворчим досвідом. Це підтверджується активністю такої форми інтертекстуальних перегуків між текстами, як ремейки. Сказане, безсумнівно, стосується і так зв. сучасних фентезі, витоки яких лежать, щонайменше, в античному досвіді й жодним чином не пізніше, позначаючи, головно, один із класичних і старовинних прийомів творчого фантазування. Мова також йде про пов’язаний з «позазнаходженістю» діалог культур в історичному часі (за М. Бахтіним). Сюжет Апулея про Золотого віслюка полемічно інтерпретується К. С. Льюїсом в романі «Поки ми облич не віднайшли» в аспекті язичницької та християнської теодицеї.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Вячеславовна Червинская, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури

Посилання

1. Апулей Л. Апология, или Речь в защиту самого себя от обвинения в магии; Метаморфозы в XI книгах; Флориды / Люций Апулей ; пер. М. А. Кузмина и С. П. Маркиша. – М. : Изд-во АН СССР, 1956. – 435 с. – (Литературные памятники).

2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин ; сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. – М. : Искусство, 1979. – 423 с.

3. Денисенко А. Неизвестный англиканин. Клайв Стейплз Льюис и идея истинного мифа // Богомыслие. – Одесса: Богословская Семинария ЕХБ, 2013. – № 13. – С. 212–229.

4. Жаданова Т. В. Християнське фентезі у творчості К. С. Льюїса : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Т. В. Жаданова. – Сімферополь, 2010. – 20 с.

5. Лаврина И. А. Категории времени и пространства как художественные характеристики сакрального топоса в фантастическом цикле К. С. Льюиса «Хроники Нарниии» / И. А. Лаврина // Питання літературознавства. – 2011. – Вип. 82. – С. 108–115.

6. Льюис К. С. Пока мы лиц не обрели. Статьи, выступления, интервью : Собр. соч. : в 8 т. Т. 2 / К. С. Льюис ; пер. с англ.: И. Кормильцев и др. – М. : Фонд о. Александра Меня; СПб. : Fazenda Дом надежды, 2004. – 384 с.

7. Набитович І. Й. Фрактали та фрактальні структури у художньому тексті (на прикладі прози Л. Керрола, К. С. Льюїса та Х. Л. Борхеса) / І. Й. Набитович // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. – 2011. – Вип. 18. – С. 42–51.

8. Яремчук В. Особливості міфопоетичної моделі світу в «Хроніках Нарнії» К. С. Льюїса в контексті «християнського романтизму» / В. Яремчук // Сучасні літературознавчі студії. – 2014. – Вип. 11. – С. 604–614.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Червинская, О. (2017). Біля витоків фентезі: перетворення апулеївського сюжету про Золотого віслюка в ремейку К. С. Льюїса «Поки ми облич не віднайшли». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 45-49. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9003
Номер
Розділ
Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури