Літературна спадщина В.О. Гоголя-Яновського в контексті культури доби

  • Ольга Миколаївна Ніколенко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: Василь Гоголь-Яновський, Микола Гоголь, Іван Котляревський, драматургія, комедія, просвітницькі ідеї, вертеп

Анотація

У статті розглянуто маловідомі факти життя й творчості Василя Опанасовича Гоголя-Яновського на підставі свідчень його сучасників, листів Миколи Гоголя, досліджень біографів. Розкрито значення доробку В.О. Гоголя-Яновського у формуванні нових тенденцій в українській та російській літературах кінця XVIII – початку XIX ст. Визначено коло провідних тем і мотивів драматичної спадщини митця, її зв'язок із традиціями українського вертепу та ідеями європейського Просвітництва. Показано вплив творчості та особистості В.О. Гоголя-Яновського на формування художньої свідомості письменника М.В. Гоголя, на особливості побудови його українських повістей зі збірки «Вечори на хуторі біля Диканьки». У статті проаналізовано один із творів В.О. Гоголя-Яновського, який дійшов до нашого часу, – «Простак, або хитрість жінки, яку перехитрив солдат», підготовлений до видання Пантелеймоном Кулішем. Комедії й водевілі В.О. Гоголя-Яновського зіставляються із п’єсами І. Котляревського («Наталка-Полтавка» і «Москаль-чарівник»). У статті утверджується значення творчості В.О. Гоголя-Яновського не тільки для розвитку драматургії кінця XVIII – початку XIX ст., а й для розвитку української літературної мови.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ольга Миколаївна Ніколенко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури факультету філології та журналістики

Посилання

1. Вересаев В.В. Гоголь в жизни: Системный свод подлинных свидетельств современников. – Х.: Прапор, 1990. – 680 с.

2. Воропаев В.А. Жизнь и сочинения Николая Гоголя / В. А. Воропаев // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 17 т. – Т. I–II. – М.–К.: Изд-во Московсклм Патриархии, 2009. – С. 13–78.

3. Гоголь В. А. Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом / В. Гоголь // Основа: Южно-русский литературный вестник. – 1862. – № 2. – С. 24–43.

4. Гоголь М.И. – П. А. Кулишу. Автобиографическая записка / М.И. Гоголь // Родословие Н. В. Гоголя: статьи и материалы / Под общ. ред. В. П. Викуловой. – М.: Фестпартнер, 2009. – С. 19–39.

5. Кулиш П. Несколько предварительных слов // // Основа: Южно-русский литературный вестник. – 1862. – № 2. – С. 19–23.

6. Кулиш П. Предки Гоголя / П. Кулиш // Родословие Н.В. Гоголя: статьи и материалы / Под общ. ред. В. П. Викуловой. – М.: Фестпартнер, 2009. – С. 40–54.

7. Манн Ю. В. Гоголь. Труды и дни: 1809 – 1845 / Ю. Манн. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 813 с.

8. Мацапура В.И. Полтавский «след» в украинских повестях Н. В. Гоголя (о влиянии В. А. Гоголя и И. П. Котляревского на творчество писателя) / В. И. Мацапура // Н. В. Гоголь и современная культура: Шестые Гоголевские чтения: Мат-лы докладов и сообщений Международной конференции. – М.: КДУ, 2007. – С. 85–94.

9. Щеголев П. Отец Гоголя / П. Щеголев // Родословие Н. В. Гоголя: статьи и материалы / Под общ. ред. В. П. Викуловой. – М.: Фестпартнер, 2009. – С. 160–170.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Ніколенко, О. (2017). Літературна спадщина В.О. Гоголя-Яновського в контексті культури доби. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 77-84. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9010
Номер
Розділ
Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту