Інтерпретаційна модель тексту пісні «Ушла» Д. Озерського

  • Мария Юрьевна Варлыгина Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: текст, контекст, інтерпретація, смислотворення, зміст, парадигматичні і синтагматичні зв’язки

Анотація

В даній статті розглядається проблема інтерпретаційного моделювання художнього тексту. Робота має міждисциплінарний статус, базуючись на ідеях функціоналізму, психолінгвістики і рецептивної естетики. Були зроблені спроби  моделювання однієї з можливих інтерпретацій пісні «Ушла» і визначення мовних засобів і стереотипно-комунікативних ситуацій, що впливають на формування приватно-індивідуального сенсу пісні. У результаті дослідження була встановлено, що відсутність однозначних конотацій на лексичному рівні, що призводить до аксіологічної інтерпретаційної відкритості, а актуалізація парадигматичних зв'язків за рахунок асонансу, метафор, синтаксичних повторів, що імпліцитно розгортають для реципієнта сюжет, до індивідуально-контекстного означування тексту.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Мария Юрьевна Варлыгина, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
студентка 6 курсу філологічного факультету

Посилання

1. Астрахан Н. Буття літературного твору: Аналітичне та інтерпретаційне моделювання: монографія / Н. Астрахан. ― К.: Академвидав, 2014 ― 432 с. ― (Серія «Монограф»).

2. Гоготишвили Л. А. Непрямое говорение / Л. А. Гоготишвили. ― М., Языки славянских культур, 2006. ― 720 с.

3. Степанченко И. И. Функционализм как альтернативная лингвистическая парадигма (на материале художественных текстов): Монография / И. И. Степаченко. — Киев: Українське видавництво, 2014. — 200 с.

4. Шатин Ю. Герменевтика и майевтика как два способа понимания текста / Ю. Шатин // Критика и семиотика. — 2001. — № 3/4. — С.167–171.

5. Щирова И. А. Текст и контекст в меняющемся мире / Щирова И. А. // Вестник Ленинградского гос. университета им. А. С. Пушкина. ― Филология. ― СПб., 2014. ― № 1. ― Т. 7. ― С.163–171.

6. Яусс Х. Р. К проблеме диалогического понимания / Х. Р. Яусс // Вопросы философии. — 1994. — № 12. — С. 97–106.

7. Официальный сайт группы «АукцЫон» [Электронный ресурс]. ― Режим доступа: http://www.auktyon.ru/ ― Дата обращения: 14.03.17. ― Название с экрана.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Варлыгина, М. (2017). Інтерпретаційна модель тексту пісні «Ушла» Д. Озерського. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 357-361. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9346
Номер
Розділ
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики