Романтична іронія у драмі «Дон Жуан» Дж. Г. Байрона

  • Ірина Анатоліївна Рева Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: романтизм, байронічний герой, образ автора, лірична драма, романтична іронія, індивідуальний стиль

Анотація

У статті уточнено поняття та специфіка розвитку романтизму як літературного напряму. Визначено провідні ознаки романтичного героя у творчості Дж. Г. Байрона. Порівнюється образ героя і автора у драмі «Дон Жуан» Дж. Г. Байрона. Відзначено внесок митця у розвиток жанру ліричної драми. Особлива увага приділяється категорії «романтична іронія» та засобам її втілення у драмі «Дон Жуан» Дж. Г. Байрона. Виділені й описані типи іронії, використані письменником у творі. На підставі вивчення романтичної іронії уточнено жанрові ознаки ліричної драми та особливості індивідуального стилю письменника. Творчість Дж. Г. Байрона розглядається в контексті англійського та європейського романтизму. Встановлено вплив художніх відкриттів митця на подальший розвиток літературного напряму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Анатоліївна Рева, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
аспірант кафедри світової літератури

Посилання

1. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии / Н. Я. Берковский. – Л. : Худож. лит., 1973. – 568 с.

2. Гросскурт Ф. Байрон. Падший ангел : [текст] / Ф. Гросскурт; [пер. с англ.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 509 с.

3. Дон Жуан : Поема; [пер. з англ. С. Є Голованівського]. – Х. : Фоліо, 2001. – 559 с.

4. Дубашинский И. А. Поэма Байрона «Дон Жуан»: Учеб. пособие / И. А. Дубашинский – М.: Высш. школа, 1976. – 112 с.

5. Есин А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : Учебное пособие / А. Б. Есин. – 4-е изд. исп. – М. : Наука, 2002. – 248 с.

6. Іванишин В. П. Нариси з теорії літератури: навч. посіб. / В. П. Іванишин; [упоряд. тексту П. В. Іванишина]. – К. : ВЦ Академія, 2010. – 256 с.

7. Літературознавча енциклопедія : у двох томах. Т. 1 / [aвт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : ВЦ Академія, 2008. – 624 с.

8. Літературознавча енциклопедія : у двох томах. Т. 2 / [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : ВЦ Академія, 2008. – 624 с.

9. Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – К. : ВЦ Академія, 2006. – 752 с.

10. Ромм А. С. Джордж Ноэл Гордон Байрон : 1788–1824 [драматургия поэта] / А. С. Ромм. – Л.–М. : Искусство, 1961. – 139 с.

11. Скорино Л. Мюссе и Байрон // Октябрь. – 1938. − №4. – С. 186–202.

12. Хализев В. Е. Теория литературы : Учеб. / В. Е. Хализев. – М. : Высш. шк., 1999. – 398 с.

13. Эсалнек А. Я. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения: Учебное пособие / А. Я. Эсалнек. – М. : Наука, 2001. – 112 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Рева, І. (2017). Романтична іронія у драмі «Дон Жуан» Дж. Г. Байрона. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 203-209. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9219
Номер
Розділ
Літературна антропологія як дослідження діалектичної єдності культурних та ін. сфер «художнього буття» персонажу