Новий вимір категорії «Свій-Чужий» у романі Дж. Конрада «Таємний агент»

  • Ганна Миколаївна Костенко Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: Джозеф Конрад, категорія «Свій-Чужий», чужорідність, моральна категорія

Анотація

В статті досліджується перший «англійський» роман Дж. Конрада, який відрізняється новизною тематики й проблематики, а також своєю особливою композиційною структурою і трактуванням категорії часу. Центральною темою твору є питання чужорідності, яке залишається найчастіше поза увагою критиків, що доводить актуальність дослідження. При цьому чужість людей стає категорією моральною, долаючи національні і культурні відмінності, роблячи людей сильнішими (у разі Мікаеліса і його патронеси), а інколи вразливими в їх людинолюбстві (на прикладі Стіві). «Чужорідність» пронизує твір Дж. Конрада зсередини, виводячи дилему «Свій-Чужий» на новий ідейний рівень, не як відмінність людей за культурною і національною ознакою, а як протистояння різних моральних догм, що вимагає подальшого систематизованого підходу.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ганна Миколаївна Костенко, Запорізький національний технічний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та
практики перекладу

Посилання

1. Ростовский Д. Жития Святых [Электронный ресурс] / Д. Ростовский. – Режим доступа : http://ru.wikisource.org/wiki.

2. Честертон Г. К. Человек, который был Четвергом (Страшный сон) : [роман] / Гилберт Кит Честертон ; [пер с англ. Н. Трауберг] // Честертон Г.-К. Избранные произведения : в 3 т. / [редкол. : С. Аверинцев и др. ; сост. и вступ. статья Н. Трауберг ; коммент. И Петровского ; ил. худож. В. Носкова]. – М. : Худож. лит., 1990.
Т. 1 : Наполеон Ноттингхилльский : Роман ; Человек, который был Четвергом : Роман ; Рассказы : [пер. с англ.]. – 1990. – С. 145–258.

3. Arata S. The Secret Agent (1907) / Stephen Arata // A Joseph Conrad Companion / [ed. by Leonard Orr, Ted Billy]. – Westport (CT) : Greenwood Press, 1999. – P. 165–194.

4. Conrad J. An Anarchist / Joseph Conrad // Conrad J. Selected Short Stories. – Ware (Hertfordshire) : Wordsworth Classics, 1997. – P. 120–137.

5. Conrad J. A Personal Record / Joseph Conrad. – N.Y. ; L. : Harper & Brothers, 1912. – 245 p.

6. Conrad J. The Secret Agent. A Simple Tale / Joseph Conrad. – L. : Penguin Books, 1994. – 249 p.

7. Newton M. Four Notes on The Secret Agent : Sir William Harcourt, Ford and Helen Rossetti, Bourdin’s Relations, and a Warning Against ∆ / Michael Newton // The Conradian. Journal of the Joseph Conrad Society (UK). – 2007. – Vol. 32. – No. 1. – P. 129–146.

8. Prickett D. No Escape : Liberation and the Ethics of Self-Governance in The Secret Agent / David Prickett // The Conradian. Journal of the Joseph Conrad Society (UK). – 2007. – Vol. 32. – No. 1. – P. 49–56.

9. Simmons A. H. Foreword / Allan H. Simmons, J. P. Stape // The Conradian. Journal of the Joseph Conrad Society (UK). – 2007. – Vol. 32. – No. 1. – P. vii–viii.

10. Watts C. Jews and Degenerates in The Secret Agent / Cedric Watts // The Conradian. Journal of the Joseph Conrad Society (UK). – 2007. – Vol. 32. – No. 1. – P. 70–82.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Костенко, Г. (2017). Новий вимір категорії «Свій-Чужий» у романі Дж. Конрада «Таємний агент». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 320-325. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9337
Номер
Розділ
Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору