Види, форми та функції інтертекстуальності у сучасній фантастичній та казковій прозі для дітей

  • Лілія Миколаївна Овдійчук ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука
Ключові слова: Архітекстуальність, свій простір, «чужий» простір, мотив дороги, ініціація, власне інтертекстуальність, сюжетотворча функція, образотворча функція, функція жанротворення

Анотація

У статті проаналізовано різні типи інтертекстуальних зав’язків у сучасній казковій та фантастичній прозі для підлітків. З’ясовано, що у творах О. Гавроша, С. Гридіна, О. Дерманського, Галини Малик, М. Павленко, Г. Пагутяк архітекстуальність є найбільш поширеним типом взаємодії текстів, оскільки переважна їх більшість підпорядковується основним жанровим вимогам. Хронотоп, мотиви, різновиди сучасної прози залишаються в межах жанрового канону. Хронотоп у творах  – це зображення «свого» і «чужого» простору і часу, а також традиційного мотиву дороги та ініціації головних героїв. Досліджено, що автори широко використовують архетипні, казкові, міфологічні сюжети, образи, мотиви, уводячи їх у власний текст як алюзії, ремінісценції, парафрази, стилізації, підпорядковуючи власним ідеям, задумам та світобаченню.

На основі проведеного дослідження автор статті робить висновок, що основними функціями інтертекстуальності у творах сучасних казкарів та фантастів є жанротворча, сюжетотворча й образотворча.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лілія Миколаївна Овдійчук, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та методик викладання

Посилання

1. Великий тлумачний словник української мови / упорядник В. П. Ковальова. – Харків: Фоліо, 2005. – 767с.

2. Бокшань Г. Архетипні риси біографії Каспара Гаузера в казковій повісті Галини Пагутяк / Галина Бокшань // Питання літературознавства: науковий збірник / гол. ред.. О. В. Червінська. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 90. – С. 62–71.

3. Гаврош О. Розбійник Пинтя у Заклятому місті. / Олександр Гаврош – К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2013. – 301 с.

4. Гридін С. Федько, прибулець з Інтернету. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2011. – 152 с.

5. Дерманський О. Чудове Чудовисько в країні Жаховиськ. – К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2010. – 288 с.

6. Ковалів Ю. І. Бестіарій / Юрій Іванович Ковалів // Літературознавча енциклопедія: у 2 т. [авт.-укл. Ковалів Ю. І.] – К.: ВЦ «Академія», 2007. – Т.1: А – Л. – 2007. – С. 124–125.

7. Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. – Львів: Паіс, 2005. – 368 с.

8. Літературознавча енциклопедія. У 2 томах. Автор-укладач Ковалів Ю. І. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – Т.1. – 568 с.

9. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – 2-ге вид., випр., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 752с.

10. Малик Г. Абра&кадабра: Повість-сюр. / Галина Малик – Ужгород: Поліграфцентр “Ліра”, 2011. – 96 с.

11. Малик Г . Злочинці з паралельного світу-2. / Галина Малик. – Львів: Світ, 2003. – 96 с.

12. Мітосек З. Інтертекстуальність // Мітосек З. Теорія літературних досліджень. – Сімферополь, 2005. – С. 341–356.

13. Муравйов В. С. Фантастика // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. А. Н. Николюкина. – Москва: НПК «Интелвак», 2001. – 1119–1125 стб.

14. Павленко М. Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських / Марина Павленко . – Вінниця: Теза. – 2012. – 220 с.

15. Пагутяк Г. Втеча звірів, або Новий бестіарій / Галина Пагутяк. – К.: АБА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 240 с.

16. Фатеева Н. А. Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности. Изд. 3-е. / Наталия Фатеетва. – М.: КомКнига, 2007. – 208 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Овдійчук, Л. (2017). Види, форми та функції інтертекстуальності у сучасній фантастичній та казковій прозі для дітей. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 265-270. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9232
Номер
Розділ
Художня проза у дзеркалі наративних стратегій