Рецептивні зсуви та ненадійний оповідач в романі Сари Уотерс „Маленький незнайомець”

  • Альона Анатоліївна Матійчак Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: Сара Уотерс, наративна стратегія, ненадійний наратор, рецептивний зсув

Анотація

Статтю присвячено дослідженню фігури ненадійного наратора в романі Сари Уотерс „Маленький незнайомець”. Концепція ненадійності нарації розглядається в ракурсі рецептивної теорії з урахуванням жанрологічних аспектів. Простежується зв’язок ненадійної нарації з елементами і традиціями різних жанрів. Амбівалентність читацької реакції засвідчує рецептивний зсув на користь наративної ненадійності як метафікціонального прийому, що дозволяє поєднувати застосування риторичного та когнітивно-конструктивістського методів в дослідженні аналізованого твору.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Альона Анатоліївна Матійчак, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних
мов для гуманітарних факультетів

Посилання

1. Жданова А.В. Структура повествования в условиях ненадежного нарратора (роман В.В. Набокова «Лолита»): автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.08 – Теория литературы. Текстология /А. В. Жданова. – Самара, 2007. – 20 с.

2. Шэнь Д. Нарративная недостоверность: типы, подходы и перспективы исследования [Электронный ресурс] / Дань Шэнь // Narratorium. – 2012. – № 2 (4). – Режим доступа: http://narratorium.rggu.ru/ article.html?id=2628919

3. Akbar A. Sarah Waters: 'Is there a poltergeist within me?' [Electronic resource] / Arifa Akbar. – Access mode: // http://www.independent.co.uk/ sarah-waters-is-there-a-poltergeist-within-me-1692335.html

4. Booth W. The Rhetoric of Fiction / Wayne Clayson Booth. – Chicago: Un-ty of Chicago Press, 1983. – 572 р.

5. Braid B. What Haunts Hundreds Hall? Transgression in Sarah Waters’ The Little Stranger [Electronic resource] / Barbara Braid. – Access mode: //http: //www.academia.edu/263994.

6. Charles, R. This old house. [Electronic resource] / Ron Charles // Washington Post. 2009. – Access mode: / http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content /article/ 2009/05/19/ AR2009051903162.html

7. Fludernik M. An introduction to narratology / М. Fludernik. – London and New York: Routledge, 2009. – 190 p.

8. Jordison S. [Electronic resource] / Sam Jordison. – Access mode: //https: //www.theguardian.com//2010/aug/11/ book-club-sarah-waters-little-stranger.

9. Mullan J. [Electronic resource] /John Mullan. – Access mode: //https://www. theguardian.com/books/2010/aug/14/ little-stranger-book-club-responses.

10. Phelan J. Narrative Theory, 1966–2006: A Narrative / J. Phelan // The Nature of Narrative: Revised and Expanded / Robert Scholes, James Phelan, Robert Kellogg. – New York: Oxford Un-ty Press, 2006. – P. 283–336.

11. Waters S. The Little Stranger. London: Virago. 2009. – 512 p.

12. Waters S. 'I deliberately left the resolution open' [Electronic resource] / Sarah Waters. – Access mode: /https://www.theguardian. com/ books /2010/aug/07/ book-club-sarah-waters-little-stranger.

13. Yacobi T. Fictional Reliability as a Communicative Problem / T. Yacobi // Poetics Today. 1981. Vol. 2. P. 113–126.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Матійчак, А. (2017). Рецептивні зсуви та ненадійний оповідач в романі Сари Уотерс „Маленький незнайомець”. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 250-255. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9229
Номер
Розділ
Художня проза у дзеркалі наративних стратегій