«Божою милістю талант» Аркадія Аверченка

  • Ірина Рудольфівна Жиленко Сумський державний університет
Ключові слова: антитеза, риторичне запитання, повтор, порівняння, символ

Анотація

На матеріалі збірки Аркадія Аверченка «Дюжина ножів у спину революції» досліджуються художньо-стилістичні засоби твору. Відзначено силу «разючого таланту» письменника, який використовував живу мову з колоритною лексикою, яскравою символікою. Завдяки художнім засобам, які роблять збірку емоційною й різнобарвною, – антитеза, епітети, метафори, повтори, звуконаслідувальні слова, діалоги, риторичні запитання, окличні речення тощо, – сатирик влучно показав, як швидко руйнується усе післяреволюційне життя в Росії.

  

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ірина Рудольфівна Жиленко, Сумський державний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики
та філології

Посилання

1. Аверченко А. Дюжина ножей в спину революции / Аркадий Аверченко // Юность. – 1989. – № 8. – С. 76–87.

2. Аверченко А. Дюжина ножей в спину революции [Електронний ресурс] / Аркадий Аверченко // – Режим доступу: http://az.lib.ru/a/awerchenko_a_t/text_0140.shtml

3. Горелов П. Чистокровный юморист / П. Горелов // Аверченко А. Т. Рассказы. – М. : Молодая гвардия, 1990. – С. 3–6.

4. Кузьмина О. А. Рассказы А.Т. Аверченко (Жанр. Стиль. Поэтика) : автореф… канд. филол. наук: 10.01.01 / Кузьмина Ольга Анатольевна. – Тверь, 2003. – 20 с.

5. Ленин В. И. Талантливая книжка // Юность. – 1989. – № 8. – С. 76.

6. Литература русского зарубежья («первая волна» эмиграции 1920–1940 годы): учебное пособие: В 2 ч. Ч.2 / А. И. Смирнова, А. В. Млечко, С. В. Баранов и др. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2004. – 232 с.

7. Нестеренко А. Ю. Поетика сатири А. Аверченка / А. Ю. Нестеренко : автореф… канд. філол. наук: 10.01.02 – Дніпропетровськ, 2009. – 23 с.

8. Современная нумерология. Священная наука чисел [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.new-numerology.ru/books/kl_10.htm

9. Хлебина А., Миленко В. Аркадий Аверченко: беженские и эмигрантские годы (1918–1925) // А. Хлебина, В. Миленко. – М. : Изд-во «Дмитрий Сечин», 2013. – 544 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Жиленко, І. (2017). «Божою милістю талант» Аркадія Аверченка. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 300-303. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9333
Номер
Розділ
Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору