Циклізація пізньої прози І. Буніна: авторські зміни та видавничі втручання

  • Алексей Петрович Орлов Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко
Ключові слова: цикл, циклізація, автор, архетип, авторська позиція, імпресіоністичний образ

Анотація

У статті визначається логіка авторської циклізації оповідань 20-50-х років, суттєвою особливістю яких є поєднання протилежних екзистенційних переживань. Автор статті доводить, що відбір Іваном Буніним творів у нові цикли йшов шляхом визначення домінуючого оповідання, який надавав імпульс розуміння інших текстів. Так, письменник кардинально змінив назву першої збірки – «Троянда Єрихону» на «Весною, в Іудеї», а відповідно – домінуючий художній образ. Аналізуються порушення авторської логіки в побудові циклу «Темні алеї», який характеризуються імпресіоністичними конотаціями, трагічним і глибоко філософським змістом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Алексей Петрович Орлов, Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко
аспирант кафедры мировой литературы

Посилання

1. Бунин И. А. Гость / Иван Алексеевич Бунин [Электронный ресурс] – Объединенный електронный архив Ивана Бунина // Режим доступа: http://www.bunin-rgali.ru/index.php?view=main

2. Бунин И. Собрание сочинений: в 9 т. [под общ. ред. А. С. Мясникова, Б. С. Рюрикова, А. Т. Твардовского] / Иван Алексеевич Бунин. – М. : Художественная литература, 1965–1967.

3. Двинятина Т. М. Поэзия И. А. Бунина: Эволюция, Поэтика. Текстология: автореф. дис. … доктора филол. наук: 10.01.01 / Татьяна Михайловна Двинятина. – СПб, 2015. – 46 с.

4. Закуренко А. «Темные аллеи. О рассказах Ивана Бунина / Александр Закуренко [Электронный ресурс] // Топос. – 14.11.2005. – Режим доступа: http://www.topos.ru/article/4188.

5. Михайлов О. Н. Жизнь Бунина. «Лишь слову жизнь дана...». Миф. Фольклор. Литература / Олег Николаевич Михайлов. – М. : Центрполиграф, 2001. – 491 с. – (Бессмертные имена).

6. Ничипоров И.Б. «Поэзия темна, в словах невыразима...». Творчество И. А. Бунина и модернизм / Илья Борисович Ничипоров. – М.: Метафора, 2003. – 256 с.

7. Павлович Н. В. Язык образов: парадигмы образов в русском поэтическом языке; [2-е изд.] / В. Н. Павлович. – М. : Азбуковник, 2004. – 527 с.

8. Штерн М. С. В поисках утраченной гармонии : проза И. А. Бунина 1930–1940-х годов : монография / Миньона Савельевна Штерн. – Омск : ОГУ, 1997. – 240 с.

9. Heywood Anthony J. Catalogue of the Bunin, Bunina, Zurov, and Lopatina Collections / Ed. by Richard D. Davies, with the Assistance of Daniel Riniker. Leeds: Leeds University Press, 2000 // Режим доступа: http://www.bunin-rgali.ru/index.php?view=main
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Орлов, А. (2017). Циклізація пізньої прози І. Буніна: авторські зміни та видавничі втручання. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 89-92. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9012
Номер
Розділ
Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту