Функціональність історико-культурного контексту в розкритті проблемно-тематичної основи роману «Овідій Назон – поет» Яцека Бохенського

  • Іван Олександрович Давиденко Бердянський державний педагогічний університет
Ключові слова: інтерпретація, історико-культурний контекст, образ, Овідій, роман, тема, Яцек Бохенський

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблемно-тематичного діапазону роману «Овідій Назон – поет» Яцека Бохенського. Увагу зосереджено на різноплановості осмислення теми життя давньоримського класика: від скрупульозного збирання біографічної мозаїки до оригінальної рецепції його творчості в сучасному контексті. Розбудовуючи наратив на основі глибокого та фахового прочитання поетичного доробку антика, прозаїк наголошує на множинності автобіографічних рефлексій Овідія, на його мистецтві створювати ілюзію, винятковому таланті жонглювати матеріалом. Визначено, що стрижневою для роману польського автора є тема вироку та пошуку справжньої причини заслання поета.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Іван Олександрович Давиденко, Бердянський державний педагогічний університет
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури

Посилання

1. Бохенський Я. Додаток до «Назона поета» / Яцек Бохенський // Античність після античності : есе [з пол. переклав Віктор Дмитрук]. – Львів : ЛА «Піраміда», 2012. – С. 117–130.

2. Бохенський Я. Овідій Назон – поет : роман / Яцек Бохенський ; [з польської переклав Ростислав Доценко]. – Львів : ЛА «Піраміда», 2011. – 216 с.

3. Зашкільняк Л. О. Історія Польщі : від найдавніших часів до наших днів : [підручник] / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752 с.

4. Кропивко І. В. Романи П. Загребельного «Євпраксія» та Я. Бохенського «Божественний Юлій» у постмодерністській перспективі / І. В. Кропивко // Таїни художнього тексту : [зб. наук. пр. / ред. кол. : Н. І. Заверталюк]. – Д. : Ліра, 2014. – Вип. 17. – С. 40–49.

5. Матушевский Р. Яцек Бохенский [Электронный ресурс] / Рышард Матушевский // Новая Польша. – 2003. – № 2. – Режим доступа : http://www.novpol.ru/index.php?id=175.

6. Полєтуха І. О. «Божественний Юлій» Я. Бохенського : маска наратора та фокалізаційний код роману / І. О. Полєтуха // Молодий вчений. – 2014. – № 8 (11). – С. 163–166.

7. Полєтуха І. О. Постмодерний наратив роману Я. Бохенського «Овідій Назон – поет» / І. О. Полєтуха // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2012. – № 12. – С. 115–118.

8. Публій Овідій Назон. Любовні елегії ; Мистецтво кохання ; Скорботні елегії / Публій Овідій Назон ; [пер. з латини А. Содомори ; передм. та комент. А. Содомори]. – К. : Основи, 1999. – 299 с.

9. Публій Овідій Назон. Метаморфози / Публій Овідій Назон ; [пер. з лат., передмова та примітки А. Содомори ; худож.-іл. Т. Зеленченко ; худож.-оформлювач Б. П. Бублик]. – Харків : Фоліо, 2008. – 381 с. – (Б-ка світ. літ.).

10. Шаруга Л. Истина, то есть продукт / Лешек Шаруга [Электронный ресурс] // Новая Польша. – 2009. – № 12. – Режим доступа : http://www.novpol.ru/index.php?id=1251.

11. Barańczak S. Oczy Lizawiety Prokofiewny [Źródło elektroniczne] / Stanisław Barańczak. – Tryb dostępu do dokumentu : http://jacekbochenski.blox.pl/html/1310721,26214 6,21.html?548673.

12. Kordzińska E. «Nazo poeta» Jacka Bocheńskiego – poszukiwanie nowej formuły biograficznej [Źródło elektroniczne] / Ewa Kordzińska. – Tryb dostępu do dokumentu : www.gimnazjum1.turek.net.pl/.../kordz7.doc.

13. Zaworska H. Boski Nazo [Źródło elektroniczne] / Helena Zaworska. – Tryb dostępu do dokumentu : http://jacekbochenski.blox.pl/html/1310721,26214 6,21.html?548673.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Давиденко, І. (2017). Функціональність історико-культурного контексту в розкритті проблемно-тематичної основи роману «Овідій Назон – поет» Яцека Бохенського. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 50-54. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9004
Номер
Розділ
Проблема вивчення художнього твору крізь призму взаємодії тексту і контексту