Антична топіка в сучасній українській поезії

  • Оксана Василівна Гальчук кафедра світової літератури Інституту філології, Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: Маріанна Кіяновська, Володимир Базилевський, античність, міф, міфологізація, реміфологізація, деміфологізація, авторський міф

Анотація

Аналіз сучасної української поезії з погляду рецепції і функціонування в ній античної топіки дає підстави для припущення, що для цього етапу української античності характерна тенденція симбіозу традицій доби високого модернізму (зокрема таких інтерпретаційних моделей, як неокласична, символістська, неоромантична) з постмодерним прочитанням класичної спадщини. У такий спосіб формується новітня модель, у якій виражені всі модуси оприявлення міфу в художній творчості – міфологізація, реміфологізація, деміфологізація і власне авторський міф.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Василівна Гальчук, кафедра світової літератури Інституту філології, Київський університет імені Бориса Грінченка
доктор філологічних наук, доцент, професор

Посилання

1. Базилевський В. Вертеп : вибрані твори / В. Базилевський. – К. : Криниця, 2004. – 608 с.

2. Библейская энциклопедия. – Репринтное издание. – М. : ТЕРРА, 1990. – 902 с.

3. Гальчук О. «Не минає міт!..» : античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років / Оксана Гальчук. – Чернівці : Книга-ХХІ, 2013. – 551 с.

4. Ігнатенко М. Генезис сучасного художнього мислення / М. А. Ігнатенко. – К. : Наук. думка, 1986. – 286 с.

5. Иванов В. Дионис и прадионисийство / В. В. Иванов. – СПб. : Алетейя, 2000. – 343 с.

6. Кіяновська М. Міфотворення [Електронний ресурс] / Маріанна Кіяновська. – Режим доступу: : poetry.uazone.net/kijanovska/

7. Кіяновська М. 373 / Маріанна Кіяновська. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. – 262 с.

8. Клименко О. Стоїчний опір часу та матерії / О. Клименко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/articles/stoyichnyj-opir-chasovi-ta-materiyi/

9. Элиот Т. С. «Улисс», порядок и миф / Элиот Т. С. // Иностранная литература. – 1988. – №12.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Гальчук, О. (2017). Антична топіка в сучасній українській поезії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 7-13. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/8994
Номер
Розділ
Класична спадщина античності і неоміфологізм сучасної літератури