Рецепція традицій романтизму у літературній спадщині Карен Бліксен

  • Марія Григорівна Капустян Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Ключові слова: Карен Бліксен, інтерпретація, «соціалістичний» напрямок, мотив гри, образ ляльки і масок

Анотація

Стаття присвячена вивченню інтерпретації творчості Карен Бліксен в скандинавському науково-критичному дискурсі кінця XIX ст. - початку XX ст. Критики відзначили авторські особливості створення художніх образів, простоту і доступність її індивідуального стилю. Розглянуто поняття інтерпретації у традиційному тлумаченні та з урахуванням рецептивних оцінок сучасного літературного процесу, які належать провідним літературознавцям скандинавських країн. Особлива увага приділяється проблемі перекладу творів письменниці іншими мовами (східнослов’янськими та ін.). Iдеї романтизму та його художні прийоми творчо переробляються письменницею, піддаються переосмисленню. Розглянуто світоглядні погляди К. Бліксен, які за допомогою її героїв дозволяють знаходити типологічні зв’язки з письменниками романтиками на рівні неординарних героїв.


 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марія Григорівна Капустян, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
аспірант кафедри світової літератури

Посилання

1. Костенко Г. Роман К. Бліксен «З Африки» як приклад трансформації автобіографічного жанру [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Sls/2010_7/Kostenko.pdf.

2. Blixen Karen. Syv fantastiske fort.llinger Kobenhavn, 1950. – S. 9.

3. Blixen Karen. Vintereventyr. Kobenhavn, 1972. – S. 97.

4. Blixen Karen. Vintereventyr. – S. 40.

5. Bornstein G. Romantic and Modem. – Pittsburg, 1977. – P. 209.

6. Gress Е. Karen Blixen // Danske digtere i det 20. arhundrede. – Kobenhavn, 1981. – S. 22.

7. Johannesen E. O. The world of Isaak Dinesen. – Seattle. 1961. – P. 89.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Капустян, М. (2017). Рецепція традицій романтизму у літературній спадщині Карен Бліксен. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 312-316. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9335
Номер
Розділ
Аналіз художнього тексту і цілісність художнього твору