Наратив спокутування у прозі Юстейна Ґордера

  • Лідія Василівна Мацевко-Бекерська Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: художній світ, наративна стратегія, протагоніст, реципієнт, нарація, історія, подія

Анотація

Стаття присвячена дослідженню художнього світу прози сучасного норвезького письменника Юстейна Ґордера. Завдяки певним прийомам наративної стратегії автор унікально та винятково складно форматує як естетичний простір, так і його рецептивний горизонт. Вивчений рецептивний рівень подолання ілюзії простоти і звичайності, певною мірою буденності плину людського існування/життя, пересічності буттєвих проблем та можливості коротко відповісти на вкрай лаконічні авторські питання, що в різний спосіб розпочинають наративний дискурс. Досліджені аспекти «вживання» у твір, заглиблення у подієві перипетії (що радше нагадують переходи від однієї до іншої невідгадуваної загадки), емоційно-психологічне занурення у світ переживань, гармонійно диференційованих на всіх розповідних рівнях романів «Донька директора цирку» та «Замок в Піренеях».

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лідія Василівна Мацевко-Бекерська, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри світової літератури

Посилання

1. Бахтін М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках / Михайло Бахтін // Слово. Знак. Дискурс : [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2001. – С. 416–424.

2. Ґордер Ю. Донька директора цирку / перекл. з норвезької Наталія Іваничук / Юстейн Ґордер. – Львів: Літопис, 2016. – 212 с.

3. Ґордер Ю. Замок в Піренеях / перекл. з норвезької Наталія Іваничук / Юстейн Ґордер. – Львів : Літопис, 2009. – 244 с.

4. Еко. Роль читача Дослідження з семіотики текстів / Умберто Еко. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с.

5. Зенкин С. Преодоление головокружения: Жерар Женетт и судьба структурализма / С. Зенкин // Женетт Ж. Фигуры. В 2-х томах. – М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. – Т. 1. – С. 31.

6. Зубрицька М. Homo legens : читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. – Львів: Літопис, 2004. – 352 с.

7. Інгарден Р. Про пізнавання літературного твору / Роман Інгарден // Слово. Знак. Дискурс: [антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2001. – С. 176–208.

8. Компаньон А. Демон теории / Антуан Компаньон. – М. : Изд-во Сабашниковых, 2001. – 307 с.

9. Мацевко-Бекерська Л.В. Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології : [монографія] / Лідія Мацевко-Бекерська. – Львів : Сплайн, 2008. – 408 с.

10. Ткачук О. М. Наратологічний словник / Олександр Ткачук. – Тернопіль : Астон, 2002. – 173 с.

11. Сартр Ж.-П. Ситуации. Антология литературно-эстетической мысли / Жан-Поль Сартр. – М.: Ладомир, 1997.

12. Шмид В. Нарратология / Вольф Шмид. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Мацевко-Бекерська, Л. (2017). Наратив спокутування у прозі Юстейна Ґордера. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 235-241. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9226
Номер
Розділ
Художня проза у дзеркалі наративних стратегій