Театралізація прози Алана Беннетта

  • Наталья Николаевна Семейкина Харьковская государственная академия культуры
Ключові слова: театралізація, Алан Беннетт, проза, актор, глядач, режисер

Анотація

Театралізація прози розглядається у сучасному літературознавстві як поэтична категорія,  як особливий спосіб внутрішньої організації художнього тексту. У трьох повістях:  «Непростий читач», «Голі та босі», «Друга молодість місіс Доналдсон», написаних Аланом Беннеттом, відомим англійським сучасним драматургом, театралізація є одним із його стильових прийомів, способом «сюжетоутворювання» та соціо-психологічної характеристики героїв, може розглядатися  як простір гри.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталья Николаевна Семейкина, Харьковская государственная академия культуры

кандидат филологических наук, доцент кафедры
искусствоведения, литературоведения и языкознания

Посилання

1. Беннетт А. Непростой читатель / А.Беннетт // Иностранная литература. – 2009. – № 12.

2. Беннетт А. Голы и босы / А.Беннетт // Иностранная литература – 2010. – № 4.

3. Беннетт А. Вторая молодость миссис Доналдсон / А. Беннетт // Иностранная литература. – 2013. – № 1.

4. Евреинов Н. Н. Демон Театральности / Н. Н. Евреинов. – М.; СПб. : Летний сад, 2002. – 535 с.

5. Заварницына Н. М. Художественная специфика феномена театрализации в русской прозе 1920-х – начала 1930-х гг. / Н. М. Заварницына. – Саратов, 2013. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/khudozhestvennaya-spetsifika-fenomena-teatralizatsii-v-russkoi-proze-1920-kh-nachala-1930-kh#ixzz4LD6mgfUO;

6. Легг О. О. Театральность как тип художественного мировосприятия в английской литературе XIX–XX вв. : На примере романов У. Теккерея «Ярмарка тщеславия», О. Уайльда «Портрет Дориана Грея», С. Моэма «Театр» / О. О. Легг [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/teatralnost-kak-tip-khudozhestvennogo-mirovospriyatiya-v-angliiskoi-literature-xix-xx-vv-na-#ixzz4Le34rMAM: автореф. дис. канд. филол. наук. – СПб, 2004. – 17 с.

7. Полякова Е. А. Театральность в литературе. / Е. А. Полякова // Новый филологический вестник. – 2008. – Том 7, вып. № 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/teatralnost-v-literature.

8. Семейкина Н. Н. Стилевые особенности прозы Алана Беннетта / Н. Н. Семейкина // Всемирная литература в контексте культуры. Сб.ст. и материалов по итогам ХХVI Пуришевских чтений. – М. : Киров, 2014. – С. 189–197.

9. Семейкина Н. Н. Книга как «взрывное устройство» в повести Алана Беннетта «Непростой читатель» / Н. Н. Семейкина // Мова и культура. – 2015. – Т. I (176), вип. № 18. – С.604–611.

10. Шестакова Э. Г. Актуализация парадокса комедианта (Ж. Делёз) в реалити- шоу [Электронный ресурс] / Э. Г. Шестакова. – 2009. — Режим доступа: www.levlivshits.org/index.php/materials/.

11. Mallon T. Alan Bennett’s Tales of Vice [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.nytimes.com/2012/01/01/books/review/smut-stories-by-alan-bennett-book-review.html.

12. Lawson Mark on Bennett at 80: 'no national treasure'. Alan Bennett: drama over his distaste for novels.[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.theguardian.com/books/booksblog/2014/may/09/alan-bennett-drama-distaste-novels-british-fiction.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Семейкина, Н. (2017). Театралізація прози Алана Беннетта. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 148-152. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9113
Номер
Розділ
Жанрові трансформації і розширення дискурсивних властивостей художнього тексту