«Елементи «театральності» у повісті І. Нечуй-Левицького «Навіжена»

  • Ярослава Сергіївна Муравецька Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
Ключові слова: «театральність», «драматичність», Нечуй-Левицький, «театралізація», «маска», «двійництво»

Анотація

У статті розглянуто явище театралізації XIX століття на прикладі повісті «Навіжена» Нечуя-Левицького. Акцентовано на розмежуванні понять «театральності» та «драматичності», окреслено межу цих термінів. Проаналізовано наявні театральні елементи у творі, наголошено на концептах «маскування» та «двійництва» головної героїні. Досліджено «театральність» як один із сюжетотворчих елементів.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ярослава Сергіївна Муравецька, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
аспірант на відділі теорії літератури та компаративістики

Посилання

1. Евреинов Н. Демон театральності / Н. Евреинов. – М. ; СПб. : Летний сад, 2002. – 535 с.

2. Кан Ф. Человек. / Ф. Кан. – Л. : Сеятель, 1929.

3. Лисюк В. Поезія ремесла : монологи театрального педагога / В. Лисюк. — Вінниця: Нова Книга, 2012. — 368 с.

4. Лідер Д. Мистецтво перетворення повсякденності / Д. Лідер // Мистецькі обрії. – 2002. – № 2. – С. 153.

5. Лотман Ю. Избранные статьи по семиотике и типологии культуры [в 3-х т.] / Ю. Лотман. – Таллинн, 1992. – Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. – 1992. – 479 с.

6. Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: У 10 т. / І. Нечуй-Левицький. – Київ, 1965. Т. 10: Зібрання творів – 1965. – 587 с.

7. Нечуй-Левицький І. Зібрання творів: У 10 т. / І. Нечуй-Левицький. – Київ, 1966. Т. 6: Зібрання творів. – 1966. – 466 с.

8. Паві П. Словник театру. / П. Паві. – Львів, 2006. – 640 с.

9. Родина Е. Развлечения и игры дворянской эпохи. Театральные увлечения. «Живые» картины. Шарады. Буриме [Електронний ресурс]. / Е. Родина // Научный блог музея-заповедника «Тарханы» – Режим доступу: http://museum-tarhany.livejournal.com/14096.html.

10. Словник української мови. Академічний тлумачний словник. 1970-1980 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/scenka.

11. Хализев В. Драма как род литературы. Поэтика, генезис функционирования. / В. Хализев. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1986. – 260 с.

12. Юнг К.-Г. Душа и миф: шесть архетипов. / К.-Г. Юнг. – К. : Гос. б-ка Украины для юношества, 1996. – 384 с.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Муравецька, Я. (2017). «Елементи «театральності» у повісті І. Нечуй-Левицького «Навіжена». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 255-259. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9230
Номер
Розділ
Художня проза у дзеркалі наративних стратегій