Інтенційність українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича

  • Микола Іванович Філон Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Софія Григорівна Бутко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: Маркіян Шашкевич, народна мова, проповідь, слово, інтенція, комунікація, релігія

Анотація

У статті розглянуто деякі аспекти інтенційного оформлення українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича. Висвітлено складники мовного образу проповідника, схарактеризовано інтенційну поліфункціональність проповідницького слова отця Маркіяна, виявлено зв'язок мовної організації проповідей із деякими елементами національної мовної картини світу, особливостями світовідчуття та світобачення українців, проакцентовано специфіку мовної організації проповідей засобами народного слова в контексті реалізації настанов на релігійну комунікацію зі слухачем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Микола Іванович Філон, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
української мови

Софія Григорівна Бутко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови

Посилання

1. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. — М. : ИТДГК «Гнозис», 2003. — 280 с.

2. Панченков А. О. Формування проповідницького підстилю нової української літературної мови (на матеріалі слобожанських проповідей середини ХІХ століття) / А. О. Панченков // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iмені В. Н. Каразiна. — 2007. — № 766. Сер. : Філологія. — Вип. 51. — С. 239—243.

3. Проповіді та «Псалми Русланові» отця Маркіяна / Маркіян Шашкевич // Фаріон І. Отець Маркіян Шашкевич — український мовотворець : Лінгвістичний феномен на тлі світового романтизму. — Львів : Свічадо, 2007. — С. 101—132.

4. Фаріон І. Отець Маркіян Шашкевич — український мовотворець : Лінгвістичний феномен на тлі світового романтизму / Ірина Фаріон. — Львів : Свічадо, 2007. — 136 с.

5. Шашкевич М. Повне зібрання творів / Упорядник і редактор М. Шалата. — Дрогобич : Коло, 2012. — 560 с. : іл.

6. Шашкевичіана / Наукові збірники Інституту українознавства імені І. Крипʼякевича НАН України. — Режим доступу : http://www.inst-ukr.lviv.ua/uk/publications/materials/documents/?newsid=197.

7. Шевельов Ю. Сувора школа (Сто років з дня смерті Маркіяна Шашкевича) / Юрій Шевельов // Наукові записки. Серія : Літературознавство. — Тернопіль : ТНПУ, 2009. — Вип. 29. — С. 312—318.
Опубліковано
2017-12-12
Як цитувати
Філон, М., & Бутко, С. (2017). Інтенційність українськомовних проповідей Маркіяна Шашкевича. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Філологія», (76), 377-382. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/philology/article/view/9351
Номер
Розділ
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики